Thema’s

Op deze pagina delen we interessante artikels en samenwerkingen uit het werkveld, gegroepeerd per thema. Deze lijst zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe thema’s en content.

Hebt u vragen, verzoeken, voorstellen…? Contacteer ons!


 

Ervaringsdeskundigheid / Herstelgericht werken


 

Middelengebruik

Syllabus: “Problematisch middelengebruik in de thuissituatie” (2019) — PDF, 1.3MB

Syllabus Problematisch Middelengebruik In De ThuissituatieHulpverleners die werken in de thuiscontext krijgen meer en meer te maken met problematisch gebruik van legale en illegale drugs en van hen wordt verwacht ook met deze problematiek aan de slag te gaan. Dit leidt tot veel onzekerheid omdat men expertise mist of meent te missen.Deze onzekerheid gecombineerd met het vaak zware en chronische beeld van verslaving maakt dat werken rond middelengebruik wel eens uit de weg gegaan wordt. Dat is jammer, want zelfs eenvoudige, kortdurende interventies kunnen langdurige positieve effecten hebben.

In vijf bijeenkomsten tussen verslavingswerkers en thuisbegeleiders werden enkele kernthema’s uit de verslavingszorg voorgesteld, en werd ge- probeerd ze te verzoenen met het complexe werken in de thuiscontext.
Dit document is een neerslag van deze bijeenkomsten. De oorspronkelijke bedoeling was om samen een specifieke expertise te ontwikkelen voor het omgaan met middelengebruik in de thuiscontext. Gaandeweg stelden we een evolutie vast in de attitude en de bereidheid bij thuisbegeleiders om te werken met middelengerelateerde problematiek.

Deze syllabus is geen studieboek. Het is wél een instrument om tot gesprek te komen. De ambitie is, om op basis van de verzamelde expertise, telkens voort te bouwen. Op deze manier hopen we meer hulpverleners vertrouwd en gemotiveerd te maken om middelengerelateerde problemen te herken- nen en aan te pakken.


 

Gedwongen opname

Informatiebrochures “Van gedwongen opname tot nazorg”

Wachtdienstregeling gedwongen opname — PDF, 0.3MB