Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Train de trainer: IMH- en hulpverleningskennis delen

Inhoud: In deze vijfdaagse opleiding reiken we kennis aan en oefenen we met vaardigheden in het domein van kennis doorgeven betreffende IMH- en hulpverleningsthema’s omtrent (jonge) kinderen. Deze kennisoverdracht betreft zowel het mentalisatiebevorderend overleg omtrent casussen en vragen als het doorgeven van kennis over een afgebakend thema aan de hand van didactisch materiaal. Doelgroep en […]

Te Gek!? jaarcampagne “Wellicht”

Te Gek!? brengt het thema depressie voor het voetlicht en geeft inzicht in de complexiteit ervan, om zo depressie bespreekbaar te maken en stigmatisering en taboe tegen te gaan. Help jij mee om depressie te verlichten? 👉 www.wellicht.be / www.tegek.be

VLOGG Verbindingsdag (23/09): enkele sfeerbeelden

Op vrijdag 23 september 2021 hield het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid zijn eerste verbindingsdag na de fusie van de vijf provinciale overlegplatformen die nu samen het VLOGG vormen. Een verbindingsdag die al in 2020 had moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie meermaals werd uitgesteld. Het Overlegplatform zorgde voor de omkadering — een tot de verbeelding […]

Mindfulness Based Interventions

Tijdens individuele begeleiding staan inhoudelijke verhalen soms in de weg om te zakken ‘tot onder de waterlijn’. Mensen raken in emotie, verliezen zich in gedachten, vinden moeilijk verbinding met het lichaam, … . Er is geen werkelijke connectie meer met zichzelf waardoor de ervaring eerder troebel dan helder wordt beleefd. Wil je in jouw werkcontext […]

Campagne “Wellicht”: Te Gek!? brengt het thema depressie voor het voetlicht

Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische problemen maar toch blijft de kennis over deze thematiek gering. Met de nieuwe jaarcampagne Wellicht wil Te Gek!?, in samenwerking met verschillende organisaties, bij de Vlaamse bevolking de kennis over depressie vergroten en inzicht geven in de complexiteit ervan, om zo deze problemen bespreekbaar te maken en […]

Vreemdgaan-Wisselleren – Maak je vacature aan!

Gastorganisaties en vacatures gezocht voor Vreemdgaan-Wisselleren! Met Vreemdgaan-Wisselleren willen we medewerkers uit het brede, intersectorale zorglandschap de kans bieden om van elkaar te leren. We moedigen organisaties aan om letterlijk (of digitaal) de deuren open te zetten en hun aanbod kenbaar te maken in de vorm van een vacature. Om een zo breed mogelijke waaier van intersectorale ‘vacatures’ aan te kunnen bieden, zijn we op […]

CultuursensitieveGGZ.be is vernieuwd!

“CultuursensitieveGGZ.be wil nog meer sensibiliseren voor / informeren over cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg. Geestelijke gezondheidszorg is onze focus omdat dit facet in zorg en welzijn in Vlaanderen nog vrij onontgonnen terrein is, maar de noden op dit vlak groot zijn.