Oproep tot deelname aan project “Zorgpad alcohol in de algemene ziekenhuizen”

Het proefproject Zorgpad Alcohol is in 2009 ontstaan omdat patiënten met riskant en/of problematisch alcoholgebruik nog steeds te weinig werden opgemerkt in algemene ziekenhuizen. Er werd ook vastgesteld dat de zorgverleners niet altijd over de nodige kennis en middelen beschikten om de zorg voor deze patiënten te kunnen optimaliseren.

Dit project liep in 8 algemene ziekenhuizen en heeft heel wat resultaten en goede praktijken opgeleverd, die nu verder gebruikt kunnen worden in andere ziekenhuizen.

Daarom lanceert men vanuit de de FOD Volksgezondheid nu een oproep naar alle algemene ziekenhuizen om gedurende 6 jaar deel te nemen aan het project.

Het specifieke doel van dit project is riskant of problematisch alcoholgebruik bij patiënten te detecteren en de hulpverlening aan deze doelgroep in algemene ziekenhuizen te verbeteren. Ziekenhuizen die deelnemen aan dit project engageren zich om, te investeren in de opleiding en sensibilisering van het zorgpersoneel, medisch-psychosociale ondersteuning te bieden door het versterken van intra- en extramurale netwerken te versterken, enzomeer. Het project wil ook bijdragen tot de verdere ontwikkeling en verankering van een zorgpad alcohol in elk betrokken ziekenhuis.

De FOD Volksgezondheid voorziet een financiële incentive voor de deelname aan dit project.


In bijlage vindt u de originele oproep, een document met meer informatie over het project, en een aanvraagformulier voor deelname. Indienen van het formulier kan uiterlijk tot en met 27 augustus 2021 via e-mail: caroline.theisen@health.fgov.be

Geplaatst in Oproep en getagd met , , , , , , , .