Oproep tot deelname aan project “Zorgpad alcohol in de algemene ziekenhuizen”

Het proefproject Zorgpad Alcohol is in 2009 ontstaan omdat patiënten met riskant en/of problematisch alcoholgebruik nog steeds te weinig werden opgemerkt in algemene ziekenhuizen. Er werd ook vastgesteld dat de zorgverleners niet altijd over de nodige kennis en middelen beschikten om de zorg voor deze patiënten te kunnen optimaliseren. Dit project liep in 8 algemene […]

Vorming Alcohol & Drugs – Mobiele teams

De leerdoelen van deze eerste vormingsdag zijn de volgende:   1)            De deelnemers weten dat elk middelengebruik een complex fenomeen is en begrijpen de belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik en evolutie naar middelengebruik. 2)            De deelnemers weten dat middelenproblemen zich op een continuüm situeren van niet-problematisch gebruik tot stoornis. 3)            De […]