LIMBURG: bevraging bij nodenanalyse bij de uitrol van de nieuwe RIZIV-conventie voor terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn

Beste collega,   De Limburgse netwerken geestelijke gezondheid (Reling, Noolim & Ligant) willen samen met de eerstelijnszones in Limburg op diverse manieren de psychologische en orthopedagogische (zorg)noden in uw regio in kaart brengen, in functie van de nieuwe RIZIV- conventie voor terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn. In deze uitbreiding van het zorgaanbod […]

UITSTEL – Vlaamse Hersteldag

Naar aanleiding van de beslissingen van het laatste Overlegcomité op 22 december zijn we genoodzaakt om de Hersteldag van 9 februari 2022 niet te laten doorgaan, dit tot onze grote spijt. We hopen een alternatieve datum te kunnen voorstellen voor het najaar 2022. Van ervaring en kennis over professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid naar multideskundigheid: als […]

SIESTA Een slaaptraining voor jongeren met ADHD

Veel jongeren met ADHD hebben slaapproblemen, wat vaak zorgt voor problemen op school, thuis en een verergering van de ADHD symptomen. De onderzoeksgroep ADHDynamisch van de KU Leuven heeft daarom een slaaptraining ontwikkeld specifiek voor jongeren met ADHD; de SIESTA training. Deze individuele training is afgestemd op jongeren met ADHD door onder andere de integratie […]

“Het elfde ggz-congres: wat werkt en voor wie?” – Verlenging oproep tot bijdragen

Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, moedigen we u van harte aan om bijdragen in te zenden voor het elfde Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres op 20 en 21 september 2022 in Antwerpen. Voor uw voorstellen kan u kiezen uit verschillende presentatievormen. Met veel vernieuwende ideeën, bijzondere ervaringen en verrassende antwoorden. We zijn alvast […]

Vreemdgaan-Wisselleren – Maak je vacature aan!

Gastorganisaties en vacatures gezocht voor Vreemdgaan-Wisselleren! Met Vreemdgaan-Wisselleren willen we medewerkers uit het brede, intersectorale zorglandschap de kans bieden om van elkaar te leren. We moedigen organisaties aan om letterlijk (of digitaal) de deuren open te zetten en hun aanbod kenbaar te maken in de vorm van een vacature. Om een zo breed mogelijke waaier van intersectorale ‘vacatures’ aan te kunnen bieden, zijn we op […]

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers

Nooit eerder voerden vrijwilligers bij de hulplijn Tele-Onthaal zoveel gesprekken als in 2020. Corona en de maatregelen maakten dat heel veel mensen behoefte hadden aan een luisterend oor, steun, troost of hulp. Om hun werking nog te versterken start Tele-Onthaal we in het najaar op 5 Vlaamse locaties opleidingsreeksen om nieuwe telefoon-en chatvrijwilligers op te […]

Oproep tot deelname aan project “Zorgpad alcohol in de algemene ziekenhuizen”

Het proefproject Zorgpad Alcohol is in 2009 ontstaan omdat patiënten met riskant en/of problematisch alcoholgebruik nog steeds te weinig werden opgemerkt in algemene ziekenhuizen. Er werd ook vastgesteld dat de zorgverleners niet altijd over de nodige kennis en middelen beschikten om de zorg voor deze patiënten te kunnen optimaliseren. Dit project liep in 8 algemene […]