ZORGMANAGER REGIO AALST – OUDENAARDE

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de
Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige
psychische/psychiatrische problemen en stoornissen.
Daarnaast richt het team drugpreventie en -begeleiding zicht op preventief werk rond verslaving, vroeginterventie en
kortdurende begeleiding t.a.v. van jongeren.
Er is eveneens een forensisch team. In totaal werken 75 medewerkers in het CGG ZOV verspreid over de verschillende
vestigingen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

VACATURE:
ZORGMANAGER
REGIO AALST – OUDENAARDE

Voltijds contract onbepaalde duur

Je functie:

– Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het preventie- en zorgbeleid van het CGG ZOV en hanteert daarbij de missie, visie en waarden van de organisatie als leidraad.
– Je bent verantwoordelijk voor de operationele werking van de teams die preventie- en zorgtrajecten voorbereiden en uitvoeren.
– Je ontwerpt, bespreekt en toetst het preventie- en zorgluik van het beleidsplan van het CGG en houdt daarvoor de vinger aan de pols bij alle interne en externe betrokkenen.
– Je vertaalt het gekozen preventie- en zorgbeleid in operationele doelstellingen en jaarplannen, monitort de uitvoering ervan en stuurt bij waar nodig.
– Je volgt de kwaliteit, de evolutie en de effectiviteit van de preventie- en zorgprocessen op.
– Je verzorgt goede relaties met allen die betrokken zijn bij de kerntaken van de organisatie, en bouwt actief aan een cultuur van samenwerking.
– Je houdt van netwerken, coördineert en onderhoudt kwaliteitsvolle externe relaties in het belang van de preventie- en zorgtaken van de organisatie en haar positionering hierin.
– Je profileert het CGG ZOV en haar visie op de uitvoering van haar kerntaken op de plaatsen waar dat nuttig of nodig is en participeert aan gerichte samenwerkingsverbanden.
– Je geeft mee input voor de opmaak van een passend en integraal HR-beleid, en hebt een actieve inbreng in de operationalisering ervan.
– Je stuurt de doelgroepcoördinatoren van het CGG ZOV aan en je zet waar nodig in op het intrinsieke groeipotentieel van mensen.
– Je vormt samen met de algemeen directeur en de beleidsarts het directieteam.

Je profiel:

– Je bezit een masterdiploma in de psychologie of orthopedagogie of een andere menswetenschappelijke richting en bij voorkeur ook een bijkomende managementsopleiding.
– Je beschikt over relevante leidinggevende ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg en hebt een brede interesse voor de verschillende doelgroepen van het CGG ZOV.
– Je hebt een sterke interesse in de vernieuwing, ontwikkeling en vermaatschappelijking van de sector.
– Je bent vertrouwd met organisatiebeheer en -ontwikkeling en methodieken van leidinggeven en coachen. Je kan verschillende leiderschapsrollen opnemen afhankelijk van de situatie.
– Je bent sterk in mondeling en schriftelijk informeren, synthetiseren en rapporteren.
– Je bent verbindend en weet conflicten op een positieve manier aan te pakken en kan met weerstanden omgaan.
– Je bent innovatief, relatie- en resultaatsgericht ingesteld.
– Je bent een dynamische, inspirerende en betrokken leidinggevende die houdt van uitdagingen in een cultuur van open communicatie.
– Kwaliteitsvolle zorg is voor jou een topprioriteit.
– Authenticiteit en respect zijn voor jou belangrijke waarden.
– Je draagt verantwoordelijkheid uit en vertoont een groot engagement en gedrevenheid.
– Je bent stressbestendig en een doorzetter en doet aan kritische zelfreflectie.

Ons aanbod:

– Een inhoudelijk uitdagende functie in een boeiende en evoluerende sector.
– Een voltijdse (38u) betrekking van onbepaalde duur.
– Een aantrekkelijk salarispakket.
– Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische en mensgerichte werkomgeving.

Interesse?

Mail dan je sollicitatiebrief en curriculum vitae zo snel mogelijk aan Mieke Heymans, algemeen directeur via vacatures@zov.be
Voor meer informatie omtrent de functie kan je contact opnemen met Mieke Heymans, via het nummer 0490/579931.
Voor meer informatie over onze organisatie: www.zov.be.

 

Geplaatst in Vacature: Oost-Vlaanderen en getagd met , .