ANTWERPEN: FPC Antwerpen zoekt Zorgmanager

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum. In dit centrum behandelen we forensisch psychiatrische patiënten, met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel werken samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding […]