Save The Date ! Ontdek RADAR – Netwerkforum

Op dinsdag 16 november organiseert RADAR een netwerkforum en Ontdek RADAR: • In de voormiddag krijgen jullie tijdens ‘Ontdek RADAR’ de kans om de verschillende programma’s van RADAR op interactieve wijze beter te leren kennen. • In de namiddag organiseren we een ‘Netwerkforum’. Dit is een breed uitwisselingsmoment waarop we graag met jullie stilstaan bij het ‘Strategisch Plan RADAR […]

Participatiecoach kinderen en jongeren PANGG 0-18 (onbepaalde duur; 0,5 VTE)

Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) rond participatie van kinderen en jongeren in de GGZ en het tussentijds rapport van het pilootproject van Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid*, wil de FOD Volksgezondheid inzetten op de actieve betrokkenheid en participatie van kinderen en jongeren. De zorgnetwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren zijn […]

Netwerkforum

Op dinsdagnamiddag 15 december organiseert RADAR een digitaal netwerkforum. In dit netwerkforum staan we graag stil bij het 5-jarig bestaan en de meest recente projecten van RADAR. We stellen hiernaast ook onze algemene toekomstplannen aan jullie voor en verzamelen graag jullie feedback hierop in subgroepen. Meer info Planning: 14u – 16u Verwelkoming en introductie Toelichting […]

Digitale workshop: Gender en seksuele diversiteit binnen de jeugdhulpverlening

Ten gelegenheid van 5 jaar RADAR zet Crosslink verschillende thema’s in de verf die belangrijk zijn in de zorg voor kinderen en jongeren. We organiseren daarom 6 webinars of digitale workshops omtrent uiteenlopende thema’s, die gegeven worden door een spreker met expertise in het relevante thema. Digitale workshop: Gender en seksuele diversiteit binnen de jeugdhulpverlening […]

Webinar: Schoolweigering: tussen onbegrip en onvermogen

Ten gelegenheid van 5 jaar RADAR zet Crosslink verschillende thema’s in de verf die belangrijk zijn in de zorg voor kinderen en jongeren. We organiseren daarom 6 webinars of digitale workshops omtrent uiteenlopende thema’s, die gegeven worden door een spreker met expertise in het relevante thema. Webinar: Schoolweigering: tussen onbegrip en onvermogen Deze online lezing […]