Nieuw aanbod in Limburg – Heem vzw

Heem vzw organiseert Veilig Verblijf in Limburg. Een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod. Jongeren die verkeren in een verontrustende leefsituatie en onvoldoende bereikbaar zijn voor de noodzakelijk geachte hulpverlening kunnen bij Heem vzw tijdelijk terecht. Dit steeds in overleg en na de beslissing van de jeugdrechter. Heem vzw zoekt samen met de jongere naar verbinding met zichzelf en zijn context met het oog op creëren van een leefsituatie die veilig genoeg is om kansrijk op te groeien. Op die manier kan de jongere re-integreren in de samenleving. (Her)aansluiten bij de reguliere hulpverlening is hier een middel toe.

Geplaatst in Aankondiging, Nieuws.