LIMBURG: bevraging bij nodenanalyse bij de uitrol van de nieuwe RIZIV-conventie voor terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn

Beste collega,   De Limburgse netwerken geestelijke gezondheid (Reling, Noolim & Ligant) willen samen met de eerstelijnszones in Limburg op diverse manieren de psychologische en orthopedagogische (zorg)noden in uw regio in kaart brengen, in functie van de nieuwe RIZIV- conventie voor terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn. In deze uitbreiding van het zorgaanbod […]

UITSTEL – Vlaamse Hersteldag

Naar aanleiding van de beslissingen van het laatste Overlegcomité op 22 december zijn we genoodzaakt om de Hersteldag van 9 februari 2022 niet te laten doorgaan, dit tot onze grote spijt. We hopen een alternatieve datum te kunnen voorstellen voor het najaar 2022. Van ervaring en kennis over professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid naar multideskundigheid: als […]

Moodspace: een nieuw online hulpverleningsplatform voor studenten

“MoodSpace is een plek voor studenten. Vol betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Met ruimte voor verhalen van studenten, peptalk en wegwijzers naar een luisterend oor. Dé check en het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid dus.”

4-daagse opleiding “Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health” (Leuven / Zoersel)

In het voorjaar van 2022 organiseren RINO Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, Vlaamse Vereiniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie – in samenwerking met het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid – opnieuw de   Basisopleiding Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health   In deze 4-daagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental […]

Masterclass Deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg – 5 modules vanaf 2022

Masterclass voor professionals binnen de ouderenzorg die op zoek zijn naar deskundige begeleiding 5 Modules – Vanaf 25 januari 2022 – Leuven Werken in ouderenzorg is onvoorstelbaar gevarieerd. Meer dan ooit worden ouderen geconfronteerd met moeilijkheden, kleine of grote beperkingen en verlieservaringen. Ze ervaren hierbij nood aan ondersteuning op mentaal, lichamelijk, sociaal en existentieel vlak en […]