Netwerkcoördinator Internering voor het Hof van Beroep Antwerpen

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is een pluralistische en vraag gestuurde organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Oost-Limburg, die professionele interdisciplinaire antwoorden biedt op individuele zorgbehoeften, een belangrijke bijdrage levert aan de Vlaamse forensische zorg en een toonaangevende partner wil zijn in het ontwikkelen van zorgvernieuwing.

In het kader van de Federale Meerjarenplannen inzake de uitbouw van een kwalitatieve zorg voor
geïnterneerden gaan de leden van de ‘Stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden’ over tot de aanwerving
van een

Netwerkcoördinator Internering voor het Hof van Beroep Antwerpen

Functieomschrijving

 • Je versterkt en bouwt het netwerk binnen het Hof van Beroep Antwerpen verder uit.
 • Je verbindt actief met andere relevante netwerken en stakeholders en stimuleert de verbindingen tussen de verschillende partners van het netwerk.
 • Je vormt de brugfunctie tussen de partners van het netwerk en de federale overheid. Je geeft feedback aan de federale overheid over de concrete uitwerking van de hervorming op het terrein en vice versa geef je de informatie van de overheid door aan de partners binnen je Hof van Beroep.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent samen met de leden van de stuurgroep verantwoordelijk voor een continu verbeterproces in je netwerk en je kan vanuit inzicht en overzicht komen tot concrete acties.
 • Je hebt affiniteit met project-, proces- en verandermanagement.
 • Samen met de stuurgroep en bij uitbreiding met alle partners van het Hof van Beroep, wordt gestreefd naar één gedeelde visie in een complexe netwerkomgeving.
 • Je bewaakt in samenwerking met de Coördinator Extern zorgcircuit vanuit Justitie, die instaat voor het justitiële luik, de behoefte aan zorg voor geïnterneerden.
 • Je verzamelt alle nodige informatie om zicht te krijgen en te houden op het aantal geïnterneerden binnen het Hof van Beroep.
 • Je formuleert in nauw overleg met de partners van het netwerk voorstellen en doelstellingen, die vervolgens vertaald worden in een strategisch plan. In het plan moet aandacht zijn voor de specificiteit en expertise van alle partners. Je stimuleert en draagt zorg voor de verbinding van al deze partners.
 • Je zet gezamenlijke doelstellingen uit in een complexe, veranderlijke samenwerkingscontext.
 • Je bent aanspreekpunt voor overheden (federaal, Vlaams en lokaal) en (netwerk)partners voor wat betreft internering in de regio.
 • Je vertegenwoordigd het netwerk op verschillende fora.
 • Je beschikt over eigen vervoer en bent bereid je hiermee te verplaatsen voor je opdracht.

Functieverplichtingen / opdracht

 • Je staat in voor het sluiten van netwerkovereenkomsten tussen de partners van het netwerk of de deelnemers aan het project.
 • Je zorgt ervoor dat elke nieuwe partner op dezelfde wijze kan integreren in het netwerk.
 • Je neemt deel aan evt. coaching sessies en/of vormingsactiviteiten die worden georganiseerd door de FOD Volksgezondheid.
 • Je neemt deel aan alle relevante vergaderingen die door de FOD Volksgezondheid worden georganiseerd i.k.v. het pilootproject internering.
 • Je stelt jaarlijks een nauwkeurig activiteitenverslag samen.
 • Je evalueert de geboden zorgverlening en meet de effecten o.a. met het oog op het optimaliseren van de complementariteit tussen de diverse zorgopdrachten evenals het detecteren van knelpunten en lacunes in het zorgaanbod.
 • Je organiseert en zit de stuurgroep zorg aan geïnterneerden voor.
 • Je superviseert de mobiele equipe internering.

Functievereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma, dat zich bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting situeert, en waarbij ervaring in forensische psychiatrie een sterk pluspunt is.
 • Je hebt voldoende aantoonbare werkervaring in een projectstructuur en/of je hebt een bijkomende opleiding projectmanagement gevolgd.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 • Je bent een rasechte “peoplemanager” die sterk is in procesdenken en ervaring heeft in het faciliteren van groepen en uitbouwen van samenwerkingsverbanden.
 • Je hebt sterke antennes waardoor je vlot zeer diverse perspectieven weet te verbinden en je kan deze diplomatisch op strategisch, beleidsmatig en operationeel niveau vertalen.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent flexibel en ziet het werken in een sterk evoluerende omgeving als een uitdaging.

Wij bieden

 • Een indiensttreding in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in een voltijds contract voor bepaalde duur tot en met 31/12/2022. Het project kan afhankelijk van continuering door FOD Volksgezondheid telkens verlengd worden met een nieuw jaarcontract.
 • Een boeiende werkomgeving.
 • Loon volgens de barema’s van OPZC Rekem.
 • Gunstige arbeidsvoorwaarden ( o.a. 35 vakantiedagen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…)

Kandidaturen

Voor bijkomende informatie over de functie kan u terecht bij Tamara Schoefs, 0490/65.44.30, tamara.schoefs@netwerkeninternering.be.

Kandidaten dienen uiterlijk 5/11/2021 (datum poststempel of datum van onze mailserver gelden als bewijs) hun sollicitatiebrief + CV+ kopie van je diploma, met vermelding van de vacature netwerkcoördinator, te sturen naar: Inge Snoeks – dienst personeelsbeheer OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106 , 3621 Rekem.
Email : vacture@opzcrekem.be

Gelieve aan de hand van het CV aan te tonen dat u over de gevraagde functievereisten beschikt die in de vacature werden opgenomen.

Geplaatst in Vacature: Limburg en getagd met , .