Ervaringswerker voor begeleiding patiëntenraden

OPZC Rekem zoekt ervaringswerker voor de begeleiding van patiëntenraden In het kader van herstelondersteunende en kwalitatieve zorg, is patiëntenparticipatie op alle niveaus essentieel in ons zorgcentrum. Als ervaringswerker bestaat jouw hoofdopdracht uit de begeleiding van de patiëntenraden. Tijdens deze patiëntenraden, die plaatsvinden op de zorgeenheden, wordt gesproken over de zorg- en dienstverlening van het zorgcentrum. […]

Opvoedkundigen (100%)

Het cluster forensische zorg staat sinds 2001 in voor de forensisch psychiatrische begeleiding en behandeling van geïnterneerden opgenomen in OPZC Rekem. Geïnterneerden zijn personen die delicten pleegden, maar omwille van de aanwezigheid van een psychiatrisch/psychisch probleem, niet verantwoordelijk gesteld konden/kunnen worden voor hun daden. De zorg voor geïnterneerden is heden ten dage aan een grote […]

Ergotherapeut halftijds (+ werfreserve)

OPZC Rekem gaat voor het forensisch cluster over tot de aanwerving van een halftijds ergotherapeut + aanleggen van een wervingspool. Het forensisch cluster van OPZC Rekem heeft een zorgaanbod voor één heel specifieke doelgroep, namelijk mannen met een interneringsstatuut tijdens hun behandel-, begeleidings- en/of resocialisatietraject. We willen ons aanbod op een professionele, geactualiseerde en op […]