LIMBURG: Vzw Vistha zoekt directeur (voltijds/ onbepaalde duur)

Vistha vzw biedt via beschut wonen huisvesting en begeleiding in leef- en woonvaardigheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vistha voorziet daarnaast ook een activeringsaanbod en individuele trajecten. Dit aanbod situeert zich in de regio’s Haspengouw en Herkenrode.
Vistha is de nieuwe fusie-organisatie van BASIS vzw en BEWUST vzw.

De opdracht van de directeur is het algemeen beleid voeren van een performante organisatie om nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg te realiseren.

De belangrijkste doelstellingen die je realiseert zijn:

Kwaliteitszorg

 • het zorgaanbod is van hoogstaande kwaliteit en afgestemd op het aanbod van andere zorgpartners
 • de aangeboden zorg is conform de waarden en het kader van de missie en visie die concreet vertaald is naar het zorgaanbod, de zorgprocessen en de zorgorganisatie
 • het kwaliteitsbeleid van de organisatie is geoperationaliseerd en geïmplementeerd.

 

 aansturing en beleid van de organisatie

 • er is een structurerend, tactisch en operationeel organisatiebeleid in overeenstemming met de strategische visie van het bestuursorgaan
 • van de organisatie en anticipeert op ontwikkelingen die de groei en ontwikkeling van Vistha mogelijk maken. Het bestuursorgaan wordt geadviseerd en krijgt voorstellen i.v.m. het strategisch beleid.
 • de organisatiestructuur en de aansturing zijn gericht op het aanbieden van nabije en toegankelijke zorg door efficiënt inzetten van competente medewerkers in een stimulerend werkklimaat
 • de dagelijkse leiding getuigt van een globaal zicht op de organisatie, met voldoende afstand en nabijheid.  Ze beslist en handelt daardoor met kennis van zaken.
 • er is een goede afstemming tussen zorginhoudelijke beleid , zorgondersteuning en bedrijfsvoering
 • bedrijfsvoering is effectief en efficiënt, met financiële resultaten conform jaarplan en begroting, volgens de beschikbare budgetten en i.f.v. een gezonde financiële positie. Er zijn verbetermethodieken om de bedrijfsvoering te optimaliseren.
 • het patrimonium is goed beheerd
 • er is een actief HRM-beleid dat zorgt voor het maximaal inzetten en ontwikkelen van noodzakelijke competenties. Er is een toekomstgericht strategisch personeelsplan en capaciteitsmanagement
 • er zijn heldere aansturingslijnen en een open , constructieve en efficiënte overleg – en communicatiestructuur.
 • de missie en visie zijn gedragen door alle medewerkers die ze in een klimaat van vertrouwen en met warme betrokkenheid op de cliënt concretiseren in het zorgaanbod.
 • zelfstandigheid, eigenaarschap en ondernemerschap van de leidinggevenden en medewerkers is aangemoedigd en ondersteund
 • medewerkers ervaren een aangenaam en ondersteunend werkklimaat in een aangename werkomgeving.
 • er is een brugfunctie tussen de organisatie, leidinggevenden en het bestuursorgaan,
  relevante informatie is wederzijds helder en transparant gedeeld.
 • veranderings- en transitieprocessen zijn aangestuurd en begeleid

 

representatie van de organisatie en actieve rol in netwerken

 • de representatieve opdracht is optimaal opgenomen: de directeur is het boegbeeld van de
  organisatie, zorgt voor imago en naambekendheid
 • Vistha is goed gepositioneerd en in zorgaanbod complementair aan de andere zorgpartners, goed ingebed in de zorgcircuits en netwerken
 • Vistha is vertegenwoordigd in de verschillende overlegorganen
 • er is actieve verbinding met relevante overheden, maatschappelijke organisaties / netwerken / partners
 • Vistha voert actief de regie mee van de zorgontwikkeling in de regio en is verbindende
  partner in zorg- en welzijnsnetwerken
 • er wordt verantwoording afgelegd aan stakeholders en overheden

 

Je plaats in de organisatie

 • je geeft leiding aan de coördinatoren zorg en activering die de concrete acties dienen te implementeren en de logistieke medewerkers, zij rapporteren en leggen verantwoording af aan jou
 • samen met hen is het beleid op organisatieniveau ontwikkeld
 • je rapporteert en legt verantwoording af aan het bestuursorgaan

 

De functievereisten

 • je hebt een master diploma of gelijkwaardig door ervaring en/of bijkomende opleiding
 • je beschikt over de nodige leidinggevende kwaliteiten en hebt bij voorkeur ervaring in het leiding geven
 • je bent een gedreven, creatief en inspirerend leider die zorgt voor samenwerking en vernieuwing
 • je organisatietalent en het kunnen delegeren staan in functie van doelgericht en resultaatsgericht werken
 • je kan je soepel aanpassen en anticiperen op veranderingen
 • samenwerken en partnerschap is voor jou een sleutelwoord binnen de organisatie maar ook naar zorgontwikkeling en zorgvernieuwing
 • je hebt affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg
 • een snel evoluerend zorglandschap schrikt je niet af maar vormt een uitdaging voor je
 • je bent in bezit van rijbewijs B en gebruikt je eigen wagen voor dienstverplaatsingen.

 

Wij  bieden

 • een voltijdse functie van onbepaalde duur in een dynamische organisatie met een maatschappelijke opdracht
 • een boeiende en gevarieerde job met het realiseren en verder ontwikkelen van beschut wonen en activering in de eerstelijnszones Herkenrode en Haspengouw van de regionale zorgzone West Limburg.
 • mogelijkheid tot bijkomende opleiding en competentie-ontwikkeling
 • verloning overeenkomstig de If-Ic classificatie categorie 19 gangbaar in de sector, en is gelegen tussen € 4110 en € 6440 bruto per maand afhankelijk van anciënniteit.

 

Plaats van tewerkstelling en indiensttreding

Je bent actief in de eerstelijnszones Haspengouw en Herkenrode van de regionale zorgzone West Limburg maar hoofdzakelijk aanwezig op de maatschappelijke zetel van de vzw, Halmaalweg 19, 3800 Sint Truiden.

 

Indiensttreding is voorzien vanaf 1 september 2022

 

Solliciteren

Indien jij denkt de directeur te zijn die we zoeken dan richt je je  kandidatuur met motivatie en CV aan Bart Maes, voorzitter en je stuurt ze  vóór 14 februari 2022 via mail naar  niek.geuens@vistha.be

Bijkomende informatie: Niek Geuens, directeur Vistha, t: 011 702 770 of 0498 760 662

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Geplaatst in Vacature: Limburg, Vacatures en getagd met , , .