Directeur COS-Gent

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent (COS-Gent) is een diagnostisch centrum dat baby’s en jonge kinderen onderzoekt met een vermoeden van ontwikkelingsproblemen en –stoornissen. Taakomschrijving Je ondersteunt de teamleden in hun dagelijkse opdracht om de diagnostische en ondersteuningsvragen van ouders en kinderen zo goed mogelijk te beantwoorden. Je bent aanspreekpunt in deontologisch en maatschappelijk moeilijke cliëntdossiers. […]