Familieplatform lanceert de campagne “Naast(en) samen zorgen voor elkaar”

“In een steeds complexere zorgwereld staan we samen sterker. Samen maken we de Familiereflex. We bieden hulpverleners handvaten om families van zorggebruikers meer te ondersteunen, betrekken en erkennen als partner in zorg.”

Achter de schermen van het Familieplatform wordt al een hele tijd gewerkt aan de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn betrekken van naasten in de geestelijke gezondheidszorg.

Met deze richtlijn wil het Familieplatform professionele hulpverleners (verder) versterken om de familieleden en/of naasten van iemand met een mentale kwetsbaarheid te betrekken tijdens het herstelproces. Men wil hen daarnaast ook bewust maken van de ondersteuning die familie op haar beurt nodig heeft. Familie is een constante in het leven van een cliënt, waar professionele zorg tijdelijk deel uitmaakt van het traject.

Voor hulpverleners kan familie een waardevolle bron van informatie over de cliënt zijn. Een goed betrokken familie kan dus zowel voor hen als voor de cliënt een belangrijke meerwaarde bieden en samen kunnen zij ervoor zorgen dat het herstelproces vlotter verloopt. En daar wil het Familieplatform de geestelijke gezondheidssector aan de hand van een campagne van overtuigen.

Naast benadrukken hoe belangrijk de rol van familie is, biedt de richtlijn ook heel concrete handvaten waarmee hulpverleners aan de slag kunnen om een evenwicht te vinden in de triade cliënt – zorgverlener – familielid/naaste. En ook dat wil deze campagne in de verf zetten.

Op 23 juni, Dag van de Mantelzorger, gaat de campagne ‘Naast(en) samen zorgen voor elkaar’ van start, om de wereld te laten weten wat de multidisciplinaire richtlijn – die omgedoopt werd tot de ‘Familiereflex’ – precies inhoudt. Men richt zich hiermee tot de geestelijke gezondheidssector, want zij moeten ermee aan de slag. Daarnaast informeert deze campagne ook het brede publiek over het belang van een goed betrokken familie.


Wil je meer weten over de richtlijn en het aanbod van de Familiereflex-campagne? Schrijf je dan in voor één van de volgende online infosessies:

Geplaatst in Aankondiging, Campagne en getagd met , , , , , , .