Denk- en doeboek ‘Het kleine helpen. Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen’

Dit praktijkboek reikt concrete handvatten aan voor praktijkwerkers die de buurtnetwerken van sociaal geïsoleerde ouderen willen versterken. Onder deze brede omschrijving kunnen veel initiatieven schuilgaan. De grote gemeenschappelijke deler van deze initiatieven is echter het streven naar het bevorderen van wederzijdse steun in een straat, wijk of dorp onder sociaal geïsoleerde ouderen en andere buurtbewoners. De doelstelling is om sociaal geïsoleerde ouderen uit hun isolement te halen of te voorkomen dat ze in structureel isolement belanden.

 

Deze publicatie is bedoeld voor praktijkwerkers in zorg en welzijn: centrumleiders van lokale dienstencentra, seniorenconsulenten, ouderenbeleidscoördinatoren, sociaal werkers en beleidsmedewerkers van een OCMW of gemeente, opbouwwerkers, medewerkers van mutualiteiten, armoedeorganisaties, enzovoort.

 

Over de auteurs

Dr. Leen Heylen is onderzoeker bij Vonk3. Vonk3 doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rond zorgzame buurten, eenzaamheid en mantelzorg en verzorgt tevens ook lezingen en vormingen. Leen werkt er rond de onderzoeksthema’s ‘aanpak en preventie van eenzaamheid’ en ‘zorgzame buurten’. Leen is eveneens docent banaba ouderencoaching.

 

Liesbet Lommelen is onderzoeker bij Vonk3. Vonk3 doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rond zorgzame buurten, eenzaamheid en mantelzorg en verzorgt tevens ook lezingen en vormingen. Liesbet is eveneens docent banaba ouderencoaching.

 

BESTEL HIER

Geplaatst in Publicatie.