Handleiding ondersteuning voor geïnterneerde en gedetineerde personen met (vermoeden van) handicap

Het VAPH bundelde de verschillende ondersteuningsvormen met hun specifieke regels en procedures voor geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap in een handleiding. Daarmee beoogt men een globaal overzicht van wat er bestaat voor geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap.   De handleiding vindt u hier: https://www.vaph.be/documenten/handleiding-ondersteuning-voor-ge%C3%AFnterneerde-en-gedetineerde-personen-met-een-vermoeden

Denk- en doeboek ‘Het kleine helpen. Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen’

Dit praktijkboek reikt concrete handvatten aan voor praktijkwerkers die de buurtnetwerken van sociaal geïsoleerde ouderen willen versterken. Onder deze brede omschrijving kunnen veel initiatieven schuilgaan. De grote gemeenschappelijke deler van deze initiatieven is echter het streven naar het bevorderen van wederzijdse steun in een straat, wijk of dorp onder sociaal geïsoleerde ouderen en andere buurtbewoners. De doelstelling […]

Boek ‘Samen verbindt: wat generaties van elkaar kunnen leren’

Professionals in de ouderenzorg en leerkrachten zijn vaak de pioniers om aan te kaarten hoe jammer het is dat de generaties zo weinig met elkaar in contact komen. Vanuit het idee dat jong en oud er baat bij hebben om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, ontstaan er in Vlaanderen en Brussel prachtige initiatieven die getuigen van heel veel creativiteit en […]

CultuursensitieveGGZ.be is vernieuwd!

“CultuursensitieveGGZ.be wil nog meer sensibiliseren voor / informeren over cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg. Geestelijke gezondheidszorg is onze focus omdat dit facet in zorg en welzijn in Vlaanderen nog vrij onontgonnen terrein is, maar de noden op dit vlak groot zijn.

Nieuw: info-leaflet Advieslijn Dubbeldiagnose

De Advieslijn dubbeldiagnose is een laagdrempelig contactpunt voor eenmalig inhoudelijk advies en consult i.v.m. het begrijpen van en omgaan met gedragsproblemen en/of psychatrische stoornissen bij (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, toegankelijk voor heel Oost-Vlaanderen. Dit is een intersectoraal initiatief van het Coverteam, GAUZZ en Outreach De Steiger. In september 2021 werd i.s.m. het Vlaams […]

T-oetertoe (zomer 2021)

T-oetertoe is “een tijdschrift voor & door mensen met geduld” in & om het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel. In de meest recente editie vinden we ook een artikel van de hand van overlegplatform-collega en ombudspersoon Lou Hamdaoui, over het belang van ondersteuning door een vertrouwenspersoon tijdens een opname.