Conventie van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden

In de media werd gecommuniceerd dat iedereen vanaf 1 september terecht kan bij de psycholoog voor 11 euro!

Intussen is deze ambitieuze beleidslijn, die in werkelijkheid ook een stuk genuanceerder is, nog niet van kracht. Velen vragen zich af hoe dit komt en kijken hiervoor naar de netwerken geestelijke gezondheidszorg, die als taak hebben de nieuwe conventie betreffende ‘financiering psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden’ uit te rollen.

In Oost-Vlaanderen hebben de drie netwerken geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en RADAR) beslist om de handen in elkaar te slaan en in overleg te gaan met heel veel actoren: onze vele netwerkpartners (CGG’s, ziekenhuizen, CLB’s, CAW, CAR’s, huisartsen, …), de eerstelijnszones, de psychologen/orthopedagogen die willen deelnemen aan de conventie, de overheid,… Samen met al deze partners beogen wij tegen eind december een samenwerkingsovereenkomst op te stellen en uit te rollen. Naast de beoogde terugbetaling dient hier ook de basis gelegd voor een toekomstig geïntegreerde ggz binnen de eerste lijn.

De nieuwe conventie vertrekt vanuit een ‘public mental health’ perspectief en een ‘biopsychosociaal model’. Vanuit deze visie moeten we eerst samen de noden in onze provincie op vlak van geestelijke gezondheidszorg in kaart brengen. Vanuit deze noden moet er een aanbod gecreëerd worden dat hieraan tegemoet komt, rekening houdende met de beschikbare middelen. Dit moet op een goede en doordachte manier uitgevoerd worden, zodat de kinderen, jongeren en volwassenen voor wie de conventie bedoeld is bereikt worden, alsook degene die nu mogelijks minder goed de weg en toegang naar betaalbare hulp vinden.

Wij zullen hierin dus gefaseerd aan de slag gaan. Van zodra wij vanuit de overheid beschikken over een aantal belangrijke werkinstrumenten (portfolio, bilan, facturatietool, overeenkomst klinisch psycholoog/orthopedagoog) zullen wij in eerste instantie kijken om de huidige klinisch psychologen en orthopedagogen te laten overstappen naar de nieuwe conventie (voor het luik ELP). Vervolgens zullen wij het aanbod ELP en ambulant gespecialiseerde hulp verder uitbreiden om hopelijk begin 2022 op volle kracht actief te zijn.

Mogelijke vragen over de nieuwe conventie kan u richten tot onderstaande personen:

– RADAR: nathaliehaeck@cgg.dedriestromen.beliesl.vereecke@overlegplatformgg.be

– Het PAKT: Eva.DeSchryver@pakt.beIlse.DeNeef@pakt.be

– ADS: elp@ggzads.benetwerkcoordinator@ggzads.be

Geplaatst in Aankondiging, Nieuws en getagd met , .