OOST-VLAANDEREN: KARUS zoekt Verpleegkundige

KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende geestelijke gezondheidszorg. Verdeeld over een breed aanbod van behandelprogramma’s en –mogelijkheden, op verschillende locaties in de Gentse regio, heeft Karus vzw een zorgcapaciteit van 643 bedden/plaatsen. Naast professionele en kwalitatieve zorgverlening voor mensen met psychische kwetsbaarheden (en hun naasten), engageren we ons voor een maatschappij […]

OOST-VLAANDEREN: KARUS zoekt Service Desk Medewerker (ICT)

KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende geestelijke gezondheidszorg. Verdeeld over een breed aanbod van behandelprogramma’s en –mogelijkheden, op verschillende locaties in de Gentse regio, heeft Karus vzw een zorgcapaciteit van 643 bedden/plaatsen. Naast professionele en kwalitatieve zorgverlening voor mensen met psychische kwetsbaarheden (en hun naasten), engageren we ons voor een maatschappij […]

ZORGKUNDIGE/KINDERVERZORG(ST)ER

KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende geestelijke gezondheidszorg. Verdeeld over een breed aanbod van behandelprogramma’s en –mogelijkheden, op verschillende locaties in de Gentse regio, heeft Karus vzw een zorgcapaciteit van 643 bedden/plaatsen. Naast professionele en kwalitatieve zorgverlening voor mensen met psychische kwetsbaarheden (en hun naasten), engageren we ons voor een maatschappij […]

Psycholoog (m/v/x)

Je functie Als lid van en in afstemming met het multidisciplinair team sta je mee in voor de preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je bouwt hierbij een goede interne (met collega’s binnen het team en CGG) en externe samenwerking met andere hulpverlenings- en justitiële actoren op. Indicatiestelling, vraagverheldering, behandeling, diagnostiek, rapportage (schriftelijk […]

Psycholoog (m/v/x)

Je functie Als lid van en in afstemming met het multidisciplinair team sta je mee in voor de psychologische hulp aan gedetineerden in de gevangenissen van Gent en Dendermonde evenals post-penitentiaire behandeltrajecten. Je bouwt hierbij een goede interne (met collega’s binnen het team en CGG) en externe samenwerking met andere hulpverlenings- en justitiële actoren op. […]

KLINISCH PSYCHOLOOG

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/psychiatrische problemen en stoornissen. Daarnaast biedt het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met een beginnende verslaving in 20 gemeenten. Er is eveneens een forensisch team. In totaal werken een 70-tal medewerkers in […]

Procesbegeleider VLOGG antenne Oost-Vlaanderen

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid verbindt individuen en organisaties actief in het domein van de geestelijke gezondheid en ondersteunt hen met verschillende werkvormen. Wij richten ons naar organisaties, hulpverleners, patiënten en familieleden uit de geestelijke gezondheidszorg, maar ook uit andere sectoren die van dichtbij of veraf betrokken zijn bij het streven naar betere geestelijke gezondheid […]