Directeur COS-Gent

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent (COS-Gent) is een diagnostisch centrum dat baby’s en jonge kinderen onderzoekt met een vermoeden van ontwikkelingsproblemen en –stoornissen. Taakomschrijving Je ondersteunt de teamleden in hun …