VLAAMS-BRABANT: Diletti zoekt een Lokale coördinator (80-100%)

VACATURE
LOKALE COÖRDINATOR
(voltijdse of 80% tewerkstelling mogelijk)
(onbepaalde duur)

Context
Op 2 december 2020 sloten de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten een protocolakkoord ter versterking van het geestelijke zorgaanbod dicht bij de burger. Hierbij wordt er gestreefd naar geïntegreerde zorg en welzijn tussen de netwerken GGZ en de eerstelijnszones met betrekking tot de psychologische functie in de eerste lijn. Samenwerking wordt gestimuleerd via:
− het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau met eerstelijnsactoren.
− het voorzien in een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg
Om dit transitieproces naar gedeelde verantwoordelijkheid en liaison tussen netwerken GGZ en de eerstelijnszones te ondersteunen, wordt voor elk netwerk GGZ een “lokale coördinator” aangesteld.

Functieomschrijving
− Wat?
Een brugfunctie tussen de netwerken GGZ en de lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hij/zij wordt een ambassadeur inzake lokale multidisciplinaire samenwerking in de GGZ.
De lokale coördinator is iemand met expertise op het niveau van project-, proces-, strategisch en
change-management.

− Opdrachten:
• Samenwerking stimuleren op alle niveaus en hierrond een strategisch plan opstellen
• Organiseren en faciliteren van overleg
• Liaison tussen de verschillende organisatieniveaus, evenals tussen het beleid van het netwerk GGZ en de lokale intersectorale samenwerkingsverbanden
• Het communicatiebeleid ondersteunen naar de verschillende stakeholders
• Nauw samenwerken met de betrokken overheden
• De filosofie van de hervormingen uitdragen
• Een draagvlak creëren bij de stakeholders voor de toekomstige change.
• Permanent in kaart brengen en updaten van het lokale GGZ-aanbod en GGZ-noden
• De nodige plannen en vooruitgang communiceren doorheen de hele organisatie.
• Ondersteunen van uitbouw en consolidatie van lokale intersectorale samenwerkingsverbanden
• Samenwerking stimuleren tussen de actoren geestelijk gezondheid, cultuur en vrije tijd.
• Opvolgen en coördineren van de operationele en administratieve organisatie van de ELP-functie.

 

Profiel
− Diploma: masterdiploma in de menswetenschappen of evenwaardig door ervaring.
− Werkervaring: bij voorkeur min. 5 jaar ervaring in project-, planning-, organisatie- en/of change-management.
− Sociale en communicatieve vaardigheden
o Je stimuleert samenwerking en teamvorming
o Je kan anderen inspireren en ‘empoweren’ om actie te ondernemen
o Je neemt een positie als mediator aan ten opzichte van verschillende belangen
− Technische vaardigheden
o Je bent analytisch ingesteld en bewaart het overzicht over verschillende initiatieven heen
o Je kan procesmatig denken en bestaande processen optimaliseren
o Je werkt gestructureerd en planmatig jouw taken af
o Je bent ondernemend, dynamisch, creatief en oplossingsgericht
o Je kan partners achter een gezamenlijke visie scharen.
o Affiniteit of kennis met de eerste lijn (gezondheid, sociaal, onderwijs) is een pluspunt
− Je draagt integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel. Je bent discreet en hebt een neutrale houding ten opzichte van alle partners van het netwerk.
− Je bent mobiel en beschikt aldus ook over een rijbewijs en eigen wagen voor dienstverplaatsingen.

Sollicitatieprocedure
− Schriftelijke kandidatuurstelling ten laatste op 31/01 bestaande uit een motivatiebrief en een CV via evelyne.vereecke@diletti.be en dirk.hellemans@diletti.be
− Na selectie, een schriftelijke en mondelinge proef bij een jury
− Na validatie door het Beheerscomité Diletti een selectiegesprek met de FOD Volksgezondheid

Arbeids- en loonsvoorwaarden
− Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een voltijdse functie
− Een competitief loon voor een afwisselende en flexibele opdracht vergoed volgens IFIC 17 of gelijkwaardig. Heb je al een werkgever en wens je daar tijdelijk in loondienst te blijven, dan is een ter beschikkingstelling mogelijk in overleg met je werkgever.

Vragen
Evelyne Vereecke, netwerkcoördinator: evelyne.vereecke@diletti.be of 0490 644 463

Geplaatst in Blog Posts, Vacature: Vlaams-Brabant.