TANDEM zoekt een medewerker in West-Vlaanderen

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid verbindt individuen en organisaties actief in het domein van de geestelijke gezondheid, en ondersteunt hen met verschillende werkvormen.

Eén van onze werkingen is TANDEM. TANDEM staat voor Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer. De werking werd opgericht op 1 maart 2017 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. TANDEM zorgt voor de toeleiding van gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid (inclusief verslavingsproblematieken) naar de gepaste zorg en hulpverlening na detentie.

TANDEM-medewerkers voeren in verschillende gevangenissen gesprekken met gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid. Het is hun taak om informatie te geven over de bestaande hulpverlening en ernaar te streven om, met de nodige aandacht voor de hulpvraag van de cliënt en voor diens bereidheid tot verandering, deze te oriënteren naar het meest geschikte behandelingsprogramma (ambulant, mobiel of residentieel). Daarnaast zullen TANDEM-medewerkers de cliënt opvolgen tot hij/zij aangehaakt is binnen het centrum waarnaar doorverwezen. De medewerkers bouwen een netwerk uit met de hulpverleningscentra en voorzieningen, en motiveren hen tot behandeling en attestering.

TANDEM zoekt hiervoor nog steeds een extra medewerker in de regio West-Vlaanderen (gevangenissen Brugge en Ieper). Is dit iets voor jou? Meer details vind je in de vacature!

Geplaatst in Blog Posts en getagd met , , , , .