Eerstelijnspsychologische conventie: stand van zaken in Oost-Vlaanderen

December 2021 In de media werd gecommuniceerd dat iedereen vanaf 1 september terecht kan bij de psycholoog voor 11 euro! Intussen is deze ambitieuze beleidslijn, die in werkelijkheid ook een stuk genuanceerder is, nog niet van kracht. Velen vragen zich af hoe dit komt en kijken hiervoor naar de netwerken geestelijke gezondheidszorg, die als taak […]