Oost-Vlaams Ne(s)twerkevent 2021

Samen zorg dragen voor mentale gezondheid in de eerste 1001 dagen Handvaten voor zorg- en hulpverleners in het werken met mentale problemen bij ouders en kinderen in de periode rond de zwangerschap en geboorte. 20 april 2021 — 9:00 – 13:00 (live als het kan, digitaal als het moet) Programma en inschrijving vanaf begin maart: […]

Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheid

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad ging in september 2019 een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus: micro (cliënt), meso(organisatie en netwerk), en macro (beleid). De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van […]