Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheid

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad ging in september 2019 een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus: micro (cliënt), meso(organisatie en netwerk), en macro (beleid). De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van […]

Kick-off: ROES(t), de nieuwe jaarcampagne van Te Gek!?

Op donderdag 1 oktober 2020 om 14.30u wordt, in aanwezigheid van minister Wouter Beke, in Museum Dr. Guislain te Gent het startschot gegeven van ‘TE GEK!? ROES(t)’. Deze nieuwe jaarcampagne wil in Vlaanderen alcohol-, drug- en gokproblemen bespreekbaar maken. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van Te Gek!?, Museum Dr. Guislain, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol […]