Nieuw zorgaanbod voor uit buitenland gevluchte jongeren | UPC KU Leuven

Jongeren met een voorgeschiedenis van vlucht uit het buitenland en trauma kunnen voortaan rekenen op gespecialiseerde zorg in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, aangeboden in samenwerking met PraxisP KU Leuven. 

Beste zorgpartner,

Graag brengen we je op de hoogte van een nieuw, gespecialiseerd psychiatrisch zorgaanbod voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met een voorgeschiedenis van vlucht uit het buitenland en trauma. Het nieuwe aanbod wordt ontwikkeld in een samenwerking tussen het UPC KU Leuven en het team transculturele traumazorg voor vluchtelingen van PraxisP KU Leuven.

Het gaat om een aanbod in dagbehandeling, voorlopig ondergebracht in de ziekenhuisgebouwen van campus Pellenberg nabij Leuven, vanaf komende zomer in een gerenoveerd gebouw op campus Kortenberg.

Aansluitend op de dagtherapie in het ziekenhuis kan de jongere, als dat nodig is, ‘s avonds en in het weekend verblijven in een leefgroep die gespecialiseerd is in de begeleiding van jonge vluchtelingen, in Kessel-Lo, Mechelen of Brussel.

 

Gratis webinar voor verwijzers

Het zorgteam van Paso licht je graag zijn behandelaanbod toe
op dinsdag 1 juni 2021 van 11.00 tot 12.00 uur

Programma en inschrijven
 

Info behandelaanbod of patiënt aanmelden

Lees Website-info Paso
 

Paso

De dagkliniek voor de gevluchte jongeren is Paso gedoopt – Esperanto voor opstap.

Paso wordt ontwikkeld met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Het vormt internationaal de eerste psychiatrische eenheid voor gevluchte jongeren met een uitgesproken psychiatrische kwetsbaarheid. Het zorgaanbod ontwikkelt een transculturele, trauma-therapeutische en collaboratieve behandeling, waarbij ingezet wordt op samenwerking met maatschappelijke partners en sleutelfiguren uit culturele gemeenschappen.

Partners

Fedasil
Agentschap Opgroeien
PraxisP – faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen KU Leuven

 

Geplaatst in Infomoment.