LIMBURG: ZorGGroep Zin zoekt Zorgmanager / teamverantwoordelijke voor de doelgroep volwassenen in de regio’s Hasselt en Sint-Truiden

Deze vacature betreft een halftijdse functie (50%) van onbepaalde duur.
De opdracht is enerzijds beleidsvorming voor het regionaal zorgaanbod voor volwassenen en
anderzijds de aansturing van de interdisciplinaire teams, zowel de geïntegreerde teams als deze met
specifieke opdrachten in de verslavingszorg.
De belangrijkste doelstellingen die je realiseert zijn:

Kwaliteitszorg
 Het zorgaanbod dat je teams aanbieden is van hoogstaande kwaliteit en afgestemd op het
aanbod van de andere zorgpartners.
 De aangeboden zorg is conform de waarden en het kader van de missie en visie die concreet
vertaald is naar het zorgaanbod, de zorgprocessen en de zorgorganisatie.
 Het kwaliteitsbeleid van de organisatie is samen met je teams geoperationaliseerd en
geïmplementeerd. De kwaliteit van zorg wordt gemonitord via indicatoren en zo nodig
bijgestuurd.
 De werkorganisatie is efficiënt en wordt opgevolgd en zo nodig bijgestuurd.
 De toegewezen personele en materiële middelen zijn optimaal aangewend

Teams en medewerkers zijn aangestuurd door een competent leider
 Deskundige en geëngageerde medewerkers zijn door jou geïnspireerd en geënthousiasmeerd
 Rekrutering, selectie en onthaal van nieuwe medewerkers voor je teams verlopen volgens het
HR-beleid
 Medewerkers voelen zich ondersteund in hun opdrachten en vergroten hun deskundigheid met
kansen tot professionele groei. Ze zijn opgevolgd in hun functioneren via functionerings- en
evaluatiegesprekken.
 De interdisciplinaire teams werken goed samen en zijn gecoacht om in vlotte en efficiënte
samenwerking de toegewezen opdrachten op zorginhoudelijk en zorgorganisatorisch vlak te
realiseren. Ze ervaren een stimulerend werkklimaat waarin ze groeien in autonomie en
maximaal zelf verantwoordelijkheid nemen voor inhoud en organisatie van hun kernopdrachten.

Beleid, integratie en communicatie op organisatieniveau
 Je bent actieve partner in het beleidsteam van de organisatie. Je tekent mee de beleidsplannen
uit op het niveau van de organisatie samen met je collega-zorgmanagers en de directie. Je
vertolkt de noden van en evoluties in je eigen zorgregio en je teams.
 Er is een beleidsplan op niveau van je teams en op het niveau van het zorgaanbod voor je
doelgroep. Het is ontwikkeld samen met de medewerkers en teams en wordt door hen
gedragen. Het is afgestemd op het beleid van de hele organisatie.
 Er is verbinding tussen je eigen zorgteams en de andere teams van de organisatie.
 Je bent brugfunctie tussen medewerkers, teams, directie en externe zorgpartners. Relevante
beleidsinformatie is helder en transparant gedeeld. Je bent binnen de organisatie
aanspreekpunt en spreekbuis van je teams en je toegewezen zorgregio.

Verbindende partner in zorg- en welzijnsnetwerken
 De organisatie is vertegenwoordigd in de verschillende overlegorganen
 De organisatie is goed gepositioneerd en in zorgaanbod complementair aan de andere
regiopartners
 De organisatie voert actief mee de regie van de zorgontwikkeling in je toegewezen regio. Je
steunt daarbij op je zicht op het bestaande zorgaanbod in de eigen organisatie en de noden en
ontwikkelingen in de regio

Je plaats in de organisatie
 Je geeft leiding aan de zorgteams, zij rapporteren en leggen verantwoording af aan jou.
 Je maakt deel uit van het team van zorgmanagers dat de directie adviseert en het beleid op
organisatieniveau mee ontwikkelt.
 Je rapporteert en legt verantwoording af aan de directie.

Functievereisten
 Je hebt een diploma van master in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring en/of
bijkomende opleiding.
 Je hebt bij voorkeur ervaring in het leidinggeven en beschikt daarvoor over de nodige
kwaliteiten.
 Je bent een gedreven leider die zorgt voor samenwerking en vernieuwing.
 Samenwerken en partnerschap is voor jou een sleutelwoord naar zorgontwikkeling en –
vernieuwing
 Je hebt affiniteit met en kent je weg in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg met
specifieke interesse in de doelgroep volwassenen en de verslavingszorg.

Aanbod
 Een halftijdse functie (50%) van onbepaalde duur in een dynamische zorgorganisatie die een
pioniersrol opneemt in het Limburgs GGZ landschap en in volle ontwikkeling is naar een nieuwe
fusie-organisatie waaraan jij actief mee vorm kan geven.
 Deel uitmaken van een nauw samenwerkend team van collega-zorgmanagers die teams
aansturen en mee beleid voeren.
 Een boeiende en gevarieerde job met het realiseren van GGZ-zorg voor volwassenen en
verslavingszorg in verschillende vestigingen in de provincie Limburg.
 Verloning volgens de geldende CAO barema’s en IFIC-classificatie (PC 330 en 331).
 Beschikken over een eigen wagen.
 We opteren voor een snelle indiensttreding.

Solliciteren
Indien jij denkt de manager te zijn die we zoeken, dan richt je je kandidatuur met CV en gemotiveerd
schrijven aan Geert Vanham (directeur zorGGroep Zin) via mail naar Veerle Pinxten
(veerle.pinxten@zorggroepzin.be).
Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je contact opnemen met Geert Vanham (011 27 42
98).
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure

Geplaatst in Vacature: Limburg, Vacatures.