[Dienst Ambulante Begeleiding] Vacature Thuisbegeleid(st)er bij kinderen van 0 tot 6 jaar

Doelgroep
Gezinnen met jonge kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsprobleem,
een verstandelijke en/of motorische handicap.

Functiedoel
De functie van de thuisbegeleid(st)er draagt ertoe bij dat:
 de ouders meer inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van het kind en weten
hoe hiermee om te gaan, zodat de begeleiding (tijdelijk of definitief) overbodig wordt;
 het functioneren van het betrokken kind verandert in positieve zin;
 het traject in functie van opvang, onderwijs ……… samen met de ouders wordt verkend.

Concretisering van de taken
Kindgerichte activiteiten:
 de hulpvraag van het gezin met kind met een handicap analyseren vanuit de
anamnesegegevens, verslagen van andere diensten, eigen observaties;
 gerichte observatie van de mogelijkheden en beperkingen van het kind;
 adviezen geven rond gerichte stimulatie met aandacht voor de verschillende
ontwikkelingsdomeinen;
 informatie geven over gewoon en specifiek spelmateriaal;
 hulp bieden bij het zoeken naar een gepaste opvang, school.
Oudergerichte activiteiten:
 ouders inzicht geven in de ontwikkelingsproblematiek van hun kind rekening houdend met
hun draagkracht;
 ouders emotionele ondersteuning bieden in kader van verwerking;
 aandacht geven aan het gezin als systeem: brussen, grootouders, als partners ;
 ouders informeren over bestaande voorzieningen;
 samenwerken met bestaande diensten (kribbe, school,…..) en andere hulpverleners ( kinder
en revalidatieartsen…) .

Kwalificatievereisten
Bachelor in de psychologische, pedagogische of sociale wetenschappen.
Bachelor pediatrisch verpleegkundige, ergotherapie, kinesitherapie.
Ervaring met mobiel /ambulant werken en/of doelgroep is een pluspunt.

Gevraagde competenties

 Respectvol omgaan met personen met een handicap en hun gezin.
 Open kunnen communiceren.
 Betrouwbaar en integer zijn.
 Flexibel zijn: ingaan op diverse probleemsituaties en soepel zijn in werktijd (geen weekendwerk).
 Inlevend zijn naar kinderen met een beperking en hun gezin.
 Coachend optreden.
 Schriftelijk en mondeling rapporteren.
 Over eigen handelen reflecteren zowel individueel als in team.

Werkgebied
Huisbezoeken in de provincie Limburg.
Rijbewijs noodzakelijk en beschikken over eigen wagen.

Ons aanbod
Een deeltijds contract van 19 uur voor onbepaalde duur. Uitbreiding uren behoren tot de
mogelijkheid door perspectief van uitbreidingsbeleid in 2022.
Je uurrooster en de dagen waarop je werkt zijn bespreekbaar.
Bachelor verloning volgens loonschalen VAPH.
Een laptop en GSM zijn beschikbaar.
Werken in een enthousiast team, dat multidisciplinair is samengesteld.
Voor dienstverplaatsingen is er een km vergoeding..

Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.dienstambulantebegeleiding.be

Neem gerust contact, om info te bekomen over de jobinhoud en de toekomst van de job via de
coördinaten hieronder.

Je motivatiebrief en cv verwachten we vóór 17 november 2021
Dienst Ambulante Begeleiding, t.a.v. Diane Luyts, Donkweg 49, 3520 Zonhoven
Tel: 011/55 99 60 of GSM: 0496/43 61 40
E-mail : dab.dianel@wegwijs.stijn.be

Geplaatst in Vacature: Limburg en getagd met , , .