Zorggroep Multiversum: (Kinder- & jeugd)psychiaters polikliniek voor verschillende doelgroepen

Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. De multidisciplinaire polikliniek van Zorgroep Multiversum biedt patiënten de mogelijkheid om op raadpleging te komen bij een psychiater of psycholoog […]

Zorggroep Multiversum: Hoofdverpleegkundige afdeling verslavingszorg

Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. Cadenza is de cluster die zich binnen de zorggroep richt op verslaving en dubbeldiagnose. Deze cluster situeert zich op campus […]

Zorggroep Multiversum: Directeur Organisatie & HR

Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. Zorggroep Multiversum groepeert 591 ziekenhuisbedden, 210 PVT bedden, 146 erkende IBW plaatsen en tal van zorgvernieuwende projecten (mobiele teams; bemoeizorgteams; […]

Medewerkers Mobiel Crisisteam PANGG 0-18

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante zoekt verschillende medewerkers voor het mobiele crisisteam van het netwerk PANGG 0-18 met zowel contracten voor onbepaalde duur als bepaalde duur (1 jaar) – 28,5 tot 38u/week

Participatiecoach kinderen en jongeren PANGG 0-18 (onbepaalde duur; 0,5 VTE)

Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) rond participatie van kinderen en jongeren in de GGZ en het tussentijds rapport van het pilootproject van Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid*, wil de FOD Volksgezondheid inzetten op de actieve betrokkenheid en participatie van kinderen en jongeren. De zorgnetwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren zijn […]