Eerstelijnspsychologische conventie: stand van zaken in Oost-Vlaanderen

December 2021 In de media werd gecommuniceerd dat iedereen vanaf 1 september terecht kan bij de psycholoog voor 11 euro! Intussen is deze ambitieuze beleidslijn, die in werkelijkheid ook een stuk genuanceerder is, nog niet van kracht. Velen vragen zich af hoe dit komt en kijken hiervoor naar de netwerken geestelijke gezondheidszorg, die als taak […]

Masterclass Deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg – 5 modules vanaf 2022

Masterclass voor professionals binnen de ouderenzorg die op zoek zijn naar deskundige begeleiding 5 Modules – Vanaf 25 januari 2022 – Leuven Werken in ouderenzorg is onvoorstelbaar gevarieerd. Meer dan ooit worden ouderen geconfronteerd met moeilijkheden, kleine of grote beperkingen en verlieservaringen. Ze ervaren hierbij nood aan ondersteuning op mentaal, lichamelijk, sociaal en existentieel vlak en […]

SIESTA Een slaaptraining voor jongeren met ADHD

Veel jongeren met ADHD hebben slaapproblemen, wat vaak zorgt voor problemen op school, thuis en een verergering van de ADHD symptomen. De onderzoeksgroep ADHDynamisch van de KU Leuven heeft daarom een slaaptraining ontwikkeld specifiek voor jongeren met ADHD; de SIESTA training. Deze individuele training is afgestemd op jongeren met ADHD door onder andere de integratie […]

Aankondiging werking 0-6 jarigen CGG VBO regio Hageland

CGG Vlaams-Brabant Oost stelt jullie graag hun werking voor 0-6 jarigen uit regio Hageland voor.   Deze werking heeft tot doel ouders te ondersteunen in hun onzekerheden met betrekking de opvoeding van hun jonge kind en hen te helpen om de stress en moeilijkheden die zij ervaren in relatie met hun kind beter te begrijpen. […]