2 procesbegeleiders — ervaringsdeskundige / hulpverlener

Het Cliëntenbureau Oost-Vlaanderen wil de kwaliteit van zorg- en hulpverlening aan mensen met een psychische kwetsbaarheid verbeteren,

 • door het perspectief van ervaringsdeskundigen structureel in te brengen in de ontwikkeling en de uitvoering van deze zorg, en
 • door in te zetten op destigmatisering en positieve beeldvorming inzake psychische kwetsbaarheid.

Het Cliëntenbureau wil hiermee bijdragen aan een herstelondersteunende zorg, waarin empowerment van de cliënt centraal staat en ervaringsdeskundigen en hulpverleners van elkaar leren. Meer informatie is terug te vinden op www.clientenbureau.be.

De opdrachten van het Cliëntenbureau zijn tweeledig:

 • Enerzijds richt het Cliëntenbureau zich tot mensen met een psychische kwetsbaarheid die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten om de leefsituatie van en de hulpverlening aan mensen met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren. Hen wil het Cliëntenbureau ondersteunen in hun herstelproces, zowel individueel als in groep. Dit doen we door het aanbieden van een forum voor ervaringsdelen, workshops, intervisies en andere cliëntgerichte initiatieven.
 • Daarnaast werkt het Cliëntenbureau mee aan de uitbouw van herstelondersteunende zorg in zorg- en welzijnsorganisaties (GGZ-voorzieningen) en andere maatschappelijke actoren (onderwijs, sociaal-cultureel werk, Herstelacademie, onderzoeksinstellingen, …) via het aanbieden van onder andere vormingen, inschakelingstrajecten, ondersteuning bij het oprichten en begeleiden van lotgenotengroepen en expertise inzake cliëntparticipatie.

Sinds 2020 slaan 27 partners uit de netwerken Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde- Sint-Niklaas en Het Pakt de handen in mekaar om het Cliëntenbureau niet alleen te bestendigen maar om de werking nog verder uit te breiden naar de verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen. Het Vlaams overlegplatform geestelijke gezondheid (VLOGG) neemt hiervoor het promotor- en werkgeverschap op zich.

Het Cliëntenbureau is op zoek naar twee deeltijdse medewerkers om het huidige team te versterken.

Functieomschrijving

Als procesbegeleider-ervaringsdeskundige of procesbegeleider-hulpverlener werk je nauw samen met je collega’s. Bij voorkeur werken de medewerkers in duo hulpverlener- ervaringsdeskundige. Deze vorm van samenwerking biedt de kans tot leren van elkaar tussen collega’s en zorgt dat de groep ervaringsdeskundigen ook de kans krijgt deze twee perspectieven te ontdekken. Samen staan jullie in voor volgend takenpakket:

 • Je werkt mee aan de uitbouw van het Cliëntenbureau in de verschillende regio’s in Oost- Vlaanderen
 • Je biedt zowel individueel als in groep ondersteuning aan cliënten en vrijwilligers in hun herstel
 • Je creëert een kader waarbinnen ervaringsdeskundigen met hun krachten aan de slag kunnen en coacht hen waar nodig
 • Je organiseert en neemt actief deel aan het gevarieerde aanbod van het Cliëntenbureau
 • Je participeert aan overlegmomenten binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg
  en zet daar herstelondersteunende zorg op de kaart
 • Je adviseert partners in de geestelijke gezondheidszorg over de inzet van herstel en
  ervaringsdeskundigheid in de organisatie van de zorg.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de praktische organisatie en dagdagelijkse werking
 • Je staat mee in voor de administratie en rapportage

Profiel

 • Je hebt een degelijke kennis van herstelondersteunende zorg en kan die toepassen door herstelgericht, krachtgericht en oplossingsgericht te werken, zowel in individuele contacten als in groep.
 • Je bent in staat helder en verbindend te communiceren naar zowel mensen met een psychische kwetsbaarheid als naar partners binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je bent een teamspeler die samenwerken met collega’s en vrijwilligers op basis van gelijkwaardigheid hoog in het vaandel draagt.
 • Je handelt methodisch en reflectief, durft out of the box denken en speelt vlot in op veranderingen.
 • Je heb de coördinerende skills en kan mee afspraken maken en opvolgen binnen het team
 • Je gaat waarderend, coachend en empathisch om met je collega’s en de vrijwilligers
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden op het vlak van administratie en rapportage.
 • Je kunt vlot overweg met courante informaticapakketten (Windows, MS Office, …).
 • Je bent bereid om te werken in een variabel uurrooster met maandelijks een weekenddag.
 • Je bent in staat je vlot te verplaatsen (bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B en wagen)
 • Je bent bereid je op regelmatige tijdstippen te verplaatsen over de hele provincie.

Solliciteer je voor de functie van procesbegeleider – ervaringsdeskundige? Dan verwachten we bijkomend dat je ervaring hebt als cliënt binnen de geestelijke gezondheidszorg en een relevant parcours van vorming binnen een patiëntenvereniging of opleiding liep. Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma of gelijkwaardig niveau van professioneel functioneren.

Solliciteer je voor de functie van procesbegeleider – hulpverlener? Dan verwachten we bijkomend dat je een bachelor diploma in de gezondheidszorg hebt en er overtuigt voor kiest om samen met ervaringsdeskundigen GGZ te werken in een horizontaal aangestuurde organisatie.

Ons Aanbod

 • Een deeltijdse functie (13 – 19u, te bespreken) in een sector die in volle ontwikkeling is.
 • Een contract van onbepaalde duur gelinkt aan de subsidiëring van de partners, met minstens werkzekerheid tot eind 2022.
 • Verloning volgens barema 1.55 van paritair comité 330.
 • De unieke mogelijkheid om in duo samen te werken met een procesbegeleider-
  hulpverlener of procesbegeleider – ervaringsdeskundige.
 • Een boeiende en afwisselende job waarbij je de werking kan mee vorm geven in
  verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen.
 • Standplaats is Aanloophuis Poco Loco, Fr. Ferrerlaan 106, 9000 Gent; de opdrachten van het Cliëntenbureau zijn echter verspreid over de hele provincie.
 • Tewerkstelling bij het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij Tine Verhelpen, procesbegeleider voor het Cliëntenbureau: tine.verhelpen@clientenbureau.be of 0489 38 13 92.

Solliciteren kan door je motivatiebrief en CV ten laatste tegen 3 november 2021 te bezorgen aan Carine Eeckhout, regiocoördinator Vlaams Overlegplatform geestelijke gezondheid Oost- Vlaanderen, op volgend adres: carine.eeckhout@overlegplatformgg.be.

De sollicitatiegesprekken gaan door in de namiddag op woensdag 10 november 2021.


20211007 vacature Clientenbureau procesbegeleider hulpverlener en ervaringsdeskundige (PDF)

Geplaatst in Vacature: Oost-Vlaanderen en getagd met , , , , , .