PANGG0-18 zomerwebinar: UGent: “Vroegdetectie bij autismespectrumstoornis (ASS)”

Tijdens deze webinar overlopen we de vroege signalen van ASS met specifieke aandacht voor diverse ontwikkelingspaden zoals regressie. We staan stil bij het belang van het herkennen van deze vroege signalen en de voordelen van een vroegtijdige diagnose. We geven een overzicht van het onderzoek bij kinderen met een verhoogde kans op ASS, zoals de […]

PANGG0-18 zomerwebinar: “Suïcidepreventie bij jongeren”

Tijdens het webinar trachten we o.a. volgende vragen te beantwoorden: Hoe praat je met een jongere over zijn zelfmoordgedachten? Wat zeg je wel, wat niet? Wat vraag je wel, wat niet? Hoe krijg je zicht op de mate van suïcidaliteit? Hoe kan je voldoende erkenning geven voor negatieve gevoelens en tegelijk de jongere uit de […]

PANGG0-18 zomerwebinar: Laurence Claes: “Wat als zelfzorg zoek is? Diagnostiek en behandeling van zelfverwondend gedrag”

In deze webinar staan we stil bij de definitie, de prevalentie, de comorbiditeit en verklaringsmodellen van zelfverwondend gedrag binnen de context van de adolescentie. De rol van de identiteitsontwikkeling krijgt speciale aandacht. Deze inzichten leiden ons naar de diagnostiek en de behandeling van zelfverwondend gedrag. We staan stil bij thema’s als motivatie, assessment, interventies, wondverzorging, besmettelijkheid […]

Webinar ‘Emotieregulatie bij baby’s, peuters en kleuters’

Goed nieuws! YUNECO biedt, ihkv de doelstelling ‘meer inzet naar 0-6 jarigen’, drie gratis webinars rond het jonge kind. Webinar 2 ‘Emotieregulatie bij baby’s, peuters en kleuters‘   Hoe werkt dat nu juist? Hoe dit bespreken met ouders en hoe zet je ouders op de juiste weg? Via deze webinar krijg je tools in de […]

Webinar: ‘Hoe regel je een bewindvoering voor je meerderjarig kind met een handicap?’

Webinar Bewindvoering: Hoe regel je een bewindvoering voor je meerderjarig kind met een handicap?   Wat is bewindvoering voor je meerderjarige kind? Waarmee hou je best rekening om een bewindvoering op maat te regelen? Beslissingen over wonen, werken, geld of contracten, … voor mensen met een verstandelijke handicap zijn ze een opgave. Vaak heeft je kind […]