Opvoedkundigen (100%)

Het cluster forensische zorg staat sinds 2001 in voor de forensisch psychiatrische begeleiding en behandeling van geïnterneerden opgenomen in OPZC Rekem. Geïnterneerden zijn personen die delicten pleegden, maar omwille van de aanwezigheid van een psychiatrisch/psychisch probleem, niet verantwoordelijk gesteld konden/kunnen worden voor hun daden. De zorg voor geïnterneerden is heden ten dage aan een grote […]