VERPLEEGKUNDIGE

VERPLEEGKUNDIGE Doelgroep ouderen, zorgeenheid ARGO (Opname en behandeling) 80 – 100% De zorgeenheid ARGO richt zich op oudere patiënten met stemmingsklachten en/of angstklachten. We werken vanuit een persoonsgerichte aanpak waarbij omgeving en familie als een evenwaardige partner bij het herstel betrokken wordt. Patiënten zijn residentieel of in dag therapie opgenomen. In onze relatie met patiënt, […]

Zorgkundige-Ouderenpsychiatrie

Zorgkundige-Ouderenpsychiatrie Campus Maas en Kempen Bepaalde duur : 80 – 100% De zorgeenheid Ouderenpsychiatrie van het Medisch Centrum Sint-Jozef is gelegen te Maaseik, Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Maas en Kempen. Zo zetten we als doelgroep ouderen in op regionale zorg: zorg aanbieden, daar waar de patiënt zich bevindt. De zorgeenheid richt zich tot ouderen met neurocognitieve, […]