PANGG0-18 zomerwebinar: Laurence Claes: “Wat als zelfzorg zoek is? Diagnostiek en behandeling van zelfverwondend gedrag”

In deze webinar staan we stil bij de definitie, de prevalentie, de comorbiditeit en verklaringsmodellen van zelfverwondend gedrag binnen de context van de adolescentie. De rol van de identiteitsontwikkeling krijgt speciale aandacht. Deze inzichten leiden ons naar de diagnostiek en de behandeling van zelfverwondend gedrag. We staan stil bij thema’s als motivatie, assessment, interventies, wondverzorging, besmettelijkheid […]