KWALITEITSCOÖRDINATOR REGIO AALST – OUDENAARDE

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/psychiatrische problemen en stoornissen. Daarnaast richt het team drugpreventie en -begeleiding zicht op preventief werk rond verslaving, vroeginterventie en kortdurende begeleiding t.a.v. van jongeren. Er is eveneens een forensisch team. […]