Vorming Alcohol & Drugs – Mobiele teams

De leerdoelen van deze eerste vormingsdag zijn de volgende:   1)            De deelnemers weten dat elk middelengebruik een complex fenomeen is en begrijpen de belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik en evolutie naar middelengebruik. 2)            De deelnemers weten dat middelenproblemen zich op een continuüm situeren van niet-problematisch gebruik tot stoornis. 3)            De […]