Netwerk in Dialoog

Het Netwerk GG ADS wil, in samenwerking met de Eerstelijnszones (ELZ) , in dialoog gaan met de actoren op de nulde, eerste, tweede en derde lijn. In eerste instantie wensen we in dialoog te gaan met de burger. De burger die gebruik maakt, of ooit gebruik gemaakt heeft, van diensten in de GGZ: een consultatie […]