Psycholoog (m/v/x)

Je functie Als lid van en in afstemming met het multidisciplinair team sta je mee in voor de preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je bouwt hierbij een goede interne (met collega’s binnen het team en CGG) en externe samenwerking met andere hulpverlenings- en justitiële actoren op. Indicatiestelling, vraagverheldering, behandeling, diagnostiek, rapportage (schriftelijk […]

Psycholoog (m/v/x)

Je functie Als lid van en in afstemming met het multidisciplinair team sta je mee in voor de psychologische hulp aan gedetineerden in de gevangenissen van Gent en Dendermonde evenals post-penitentiaire behandeltrajecten. Je bouwt hierbij een goede interne (met collega’s binnen het team en CGG) en externe samenwerking met andere hulpverlenings- en justitiële actoren op. […]