Over Ons

Wat is het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid?

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid verbindt individuen en organisaties actief in het domein van de geestelijke gezondheid, en ondersteunt hen met verschillende werkvormen.


Wat doen we?

  • Als neutrale procesbegeleider realiseren we veranderprojecten in de ggz met een specifieke klemtoon op bovenregionale samenwerking
  • Als projectorganisatie ontwikkelen en beheren we innovatieve projecten op vlak van samenwerking in de ggz
  • Als behoeder van patiëntenrechten organiseren en versterken we de externe ombudsfunctie in de ggz
  • Als promotor van herstelondersteunende zorg ondersteunen we de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz

Waarvoor doen we het?

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid streeft naar een betere geestelijke gezondheid voor iedereen, door met alle betrokken partijen samen te werken aan kwaliteitsvolle en doelmatige geestelijke gezondheidszorg.


Voor wie werken we?

Wij richten ons naar organisaties, hulpverleners, patiënten en familieleden uit de geestelijke gezondheidszorg, maar ook uit andere sectoren die van dichtbij of veraf betrokken zijn bij het streven naar een betere geestelijke gezondheid voor iedereen.

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid wordt erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.


Hoe zijn we ontstaan?

In 1990 werden diverse hervormingen doorgevoerd in de geestelijke gezondheidszorg, waaronder de oprichting van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. Het doel hiervan was om een meer evenwichtige uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg te verzekeren door betere samenwerking en taakverdeling tussen zorgvoorzieningen in de ggz te realiseren. In heel België werden overlegplatforms opgericht, meestal met een provinciaal werkingsgebied. Vanaf 2003 werden de overlegplatforms ook verantwoordelijk voor de realisatie van de externe ombudsfunctie in de ggz.

In 2010 (voor doelgroep volwassenen) en 2015 (voor doelgroep kinderen en jongeren) werden netwerken voor geestelijke gezondheid opgericht als een gezamenlijk initiatief van de verschillende overheden in ons land. Deze netwerken kregen als opdracht om een volledig zorgaanbod te realiseren voor een specifieke leeftijdsdoelgroep in een bepaalde regio. Door de zesde staatshervorming werd de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2015 bevoegd voor de overlegplatforms. Dit gaf aanleiding tot een aangepast takenpakket voor de overlegplatforms, complementair aan dat van de netwerken.

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid werd opgericht eind 2018, met als doel om een fusie te realiseren van vijf provinciale overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg: vzw Overlegplatform West-Vlaanderen, vzw Popov GGZ voor Oost-Vlaanderen, vzw OGGPA voor Antwerpen, vzw VLABO voor Vlaams-Brabant en vzw SPIL voor Limburg. Deze fusie werd gerealiseerd op 1 oktober 2019.