Stafmedewerker ELZ Druivenstreek

De nieuwe eerstelijnszone Druivenstreek is op zoek naar een bijkomende deeltijdse stafmedewerker. Samen met de huidige stafmedewerker zal je instaan voor oprichting en uitbouw van de zorgraad en voor de uitwerking van de concrete acties uit haar beleidsplan. De eerstelijnszones zijn een initiatief van de Vlaamse regering om de zorg op de eerste lijn beter […]

Psychologische Functie – zorgprogramma Connect (YUNECO)

Taakomschrijving: Je neemt deel aan wekelijkse cliëntbesprekingen in het team. Je maakt deel uit van het team met psychologen en maatschappelijk werkers van het CGG en van YUNECO. Je voert diagnostiek uit bij ontwikkeling van ernstige psychische verstoringen Je doet aan vroegdetectie en vroeginterventie, met methodieken voortbouwend op de expertise van het VDIP-project. Je hebt […]

Combimedewerker Mobiele Teams (YUNECO)

YUNECO zoekt medewerkers die willen deel uitmaken van het mobiele team langdurige en aanklampende zorg in de regio Halle/Vilvoorde. Het team heeft zijn uitvalsbasis op enkele locaties in de regio Halle/Vilvoorde, maar dekt de volledige regio en functioneert als team onder de verantwoordelijkheid van de kinder- en jeugdpsychiaters van het netwerk. Zij verrichten in hoofdzaak […]

OPROEP: kandidaten eerstelijnspsychologische zorg GGZ-netwerk Diletti

Door de Corona-crisis is er dringend nood aan eerstelijnspsychologische zorg. Daarom lanceert het GGZ-netwerk Diletti een oproep t.a.v. klinisch psychologen en orthopedagogen om aan de slag te gaan als eerstelijnspsycholoog. De eerstelijnspsychologische functie (ELP), gefinancierd door het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, heeft tot opdracht mensen met lichte tot matige psychische problemen rond angst, depressie […]

OPROEP: kandidaat eerstelijnspsychologen Limburg

De Limburgse GGZ doet een nieuwe oproep aan klinisch psychologen en orthopedagogen om aan de slag te gaan als eerstelijnspsycholoog. Door de Corona-crisis is er bijkomende capaciteit nodig. Je kan je engageren voor langere termijn of enkel voor deze crisisperiode. Het eerstelijnspsychologisch-project waarbij klinisch psychologen/orthopedagogen eerstelijnspsychologische zorg bieden binnen een terugbetalingsregeling werd bijna 1 jaar […]