LIMBURG: bevraging bij nodenanalyse bij de uitrol van de nieuwe RIZIV-conventie voor terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn

Beste collega,   De Limburgse netwerken geestelijke gezondheid (Reling, Noolim & Ligant) willen samen met de eerstelijnszones in Limburg op diverse manieren de psychologische en orthopedagogische (zorg)noden in uw regio in kaart brengen, in functie van de nieuwe RIZIV- conventie voor terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn. In deze uitbreiding van het zorgaanbod […]

VLAAMS-BRABANT: WZC Zoniën Tervuren zoekt een psycholoog (halftijds)

Woonzorgcentrum Zoniën biedt een woon-, leef- en zorgomgeving aan 160 bewoners. Het richt zich vooral op zorgbehoevende personen die minimum 65 jaar oud zijn en het moeilijk hebben om nog alleen thuis te leven. Het woonzorgcentrum telt verschillende afdelingen waarvan geen enkele gesloten afdeling. Het is een volledig open huis, waarin bewoners en bezoekers zich […]

OOST-VLAANDEREN: Karus zoekt Afdelingsverantwoordelijke verslavingszorg jongeren (voltijds contract van onbepaalde duur)

KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende geestelijke gezondheidszorg. Verdeeld over een breed aanbod van behandelprogramma’s en –mogelijkheden, op verschillende locaties in de Gentse regio, heeft Karus vzw een zorgcapaciteit van 643 bedden/plaatsen. Naast professionele en kwalitatieve zorgverlening voor mensen met psychische kwetsbaarheden (en hun naasten), engageren we ons voor een maatschappij […]

BRUSSEL: Uilenspiegel vzw zoekt Projectmedewerker (deeltijdse arbeidsovereenkomst (3/5) voor onbepaalde duur)

VACATURE PROJECTMEDEWERKER PARTICIPATIEPROJECT (3/5) We willen ons team graag versterken met een enthousiaste deeltijdse werkkracht voor het patiëntenluik in het federale project patiënten- en familieparticipatie in de geestelijke gezondheidzorg. Startdatum : zo snel mogelijk (in onderling overleg) Takenpakket: – Je draagt de missie en visie van UilenSpiegel vzw mee uit en weet die te vertalen […]

OOST-VLAANDEREN: CGG Zuid-Oost-Vlaanderen zoekt Doelgroepcoördinator (Voltijds contract onbepaalde duur)

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/psychiatrische problemen en stoornissen. Daarnaast is er ook een drugpreventie- en een forensisch team. In totaal werken 75 medewerkers in het CGG ZOV verspreid over de verschillende vestigingen in Aalst, […]