Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Train de trainer: IMH- en hulpverleningskennis delen

Inhoud: In deze vijfdaagse opleiding reiken we kennis aan en oefenen we met vaardigheden in het domein van kennis doorgeven betreffende IMH- en hulpverleningsthema’s omtrent (jonge) kinderen. Deze kennisoverdracht betreft zowel het mentalisatiebevorderend overleg omtrent casussen en vragen als het doorgeven van kennis over een afgebakend thema aan de hand van didactisch materiaal. Doelgroep en […]

Mindfulness Based Interventions

Tijdens individuele begeleiding staan inhoudelijke verhalen soms in de weg om te zakken ‘tot onder de waterlijn’. Mensen raken in emotie, verliezen zich in gedachten, vinden moeilijk verbinding met het lichaam, … . Er is geen werkelijke connectie meer met zichzelf waardoor de ervaring eerder troebel dan helder wordt beleefd. Wil je in jouw werkcontext […]

Intensieve Cursus Verpleegkundige Ethiek, Leuven, België, 7-10 december 2021

9th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and Educational Issues in Nursing Ethics (Intensieve Cursus Verpleegkundige Ethiek, Leuven, België, 7-10 december 2021)   Van 7 tot 10 december 2021 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 9ste editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De […]

Infobrochure ‘Opleidingstraject Ervaringswerker in de GGZ en Verslavingszorg’

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING Deze opleiding richt tot studenten met patiënt- of cliëntervaringen in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg die zich willen professionaliseren in hun vrijwilligerswerk of die zich willen omscholen naar een beroep als ervaringswerker in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg. Ben je kandidaat student, dan verwachten we: dat je over een ervaring […]

Cursus Ethiek in de Dementiezorg 6-9 juli 2021

Van 6 tot 9 juli 2021 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 7de editie van de Cursus Ethiek in de Dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en […]

Nieuwe postgraduaten en permanente vorming in de GGZ

In het academiejaar 2021-2022 starten we met nieuwe postgraduaten en permanente vorming in de GGZ.   We richten 2 nieuwe interdisciplinaire postgraduaten in GGZ in: een op de doelgroep kinderen en jongeren en een ander op de doelgroep volwassenen en ouderen. Voor mensen uit het werkveld. Voor kinderen en jongeren is Hilde Rombauts hilde.rombauts@ucll.be coördinator: […]