Zakelijk directeur – De Spiegel

Functieomschrijving

De Zakelijke Directeur is verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten: personeelsbeheer, administratie, financiën, ICT en alle facilitaire dienstverlening.

Resultaatsgebieden

► Algemeen beleid:

 • Je draagt vanuit expertise/domein bij tot de strategische doelstellingen van De Spiegel.
 • Samen met de algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de organisatie en het vertalen naar concrete doelstellingen.

► Financiën:

 • Je garandeert een excellent, gezond en aan de doelstellingen van De Spiegel aangepast financieel beleid.
 • Je organiseert een performante boekhouding.
 • Je doet controle en opmaak van de meerjarenbegroting
 • Je zorgt voor performante administratieve procedures
 • Je doet de nodige inspanningen naar bijkomende financiële middelen

► Facilitair beheer:

 • Je zorgt ervoor dat medewerkers van in optimale omstandigheden kunnen werken
 • Je beheert het patrimonium van De Spiegel.
 • Je zorgt voor een investeringsbeleid
 • Je zorgt voor een performante logistieke ondersteuning op alle locaties.
 • Je zorgt voor een performante ICT-omgeving
 • Je zoekt proactief oplossingen voor ondersteuningsvragen op facilitair gebied.
 • Je stuurt de technisch medewerker aan

► Personeel:

 • Je realiseert efficiënte en effectieve administratieve en beheersmatige processen in het kader van het personeelsbeheer
 • Je volgt het HR-budget van De Spiegel op, analyseert marges en stuurt bij
 • Je volgt de professionele informatie en reglementering op en actualiseert deze
 • Samen met de algemeen directeur sta je de interne preventieadviseur bij in de ontwikkeling en uitrol van een veiligheids- en preventiebeleid
 • Samen met de algemeen directeur vorm je het aanspreekpunt vormen voor de syndicale werking.

► Leidinggeven:

 • Je stuurt het administratieve team en technisch medewerker aan. De werking van de centrale diensten is zo georganiseerd dat deze maximaal de kernprocessen van De Spiegel ondersteunt
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur, bestuursorgaan, de algemene vergadering en subsidiërende overheden.
 • Je vormt een tandem met de algemeen directeur en werk met hem/haar goed samen

Profiel

Kennis

 • Beschikken over een masterdiploma in een financieel/ economische studierichting of over ervaring en competenties die evenwaardig zijn.
 • Vertrouwd zijn met het voeren van een professionele boekhouding en beschikken over voldoende kennis over sociale wetgeving.
 • Inhoudelijke beleidskeuzes kunnen vertalen naar een financieel meerjarenplan, een financieel beleid en een personeelsbeleid.
 • Vertrouwd zijn met de actuele ontwikkelingen in de relevante vakgebieden en kennis hebben van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de sector.
 • Ervaring hebben met subsidierapporten, of bereid zijn om die kennis snel op te bouwen

Competenties

 • Is in staat om onafhankelijk, planmatig en secuur te werken. Is analytisch aangelegd.
 • Kan leiding geven aan een groep medewerkers en is in staat om veranderingsprocessen in en met een team te begeleiden.
 • Is sociaalvaardig en kan medewerkers aansturen en motiveren.
 • Kan financiële en andere kennis vlot delen met collega’s.
 • Beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Respecteert deadlines, kan verschillende taken tegelijk behandelen en prioriteiten bepalen.
 • Getuigt van een zelfstandig organisatievermogen dat flexibiliteit, besluitvaardigheid en nauwkeurigheid kan combineren.
 • Heeft affiniteit met de social profit sector

Wij bieden

 • Halftijds contract, onbepaalde duur
 • De Spiegel is kleinschalig en heeft een maatschappelijk hooggewaardeerd dienstverlenend doel
 • Mogelijkheden tot bijscholing en vorming
 • Vergoeding woon-werkverkeer en betaalde middagpauze
 • Vergoeding volgens de sector: barema A23
 • Werkplaats: Kessel-Lo

Indiensttreding zo snel mogelijk

Solliciteren

Solliciteren met CV en motivatiebrief kan t.a.v. Inge Temmerman, vóór 8 november 2021, per mail: Inge.Temmerman@despiegel.org.

Voor meer informatie, kan je contact opnemen met Inge Temmerman, 016/46.10.18.

Meer info m.b.t. De Spiegel: www.despiegel.org

Geplaatst in Vacature: Vlaams-Brabant.