Vragenlijst bewindvoering

Similes is al jaren actief rond bewindvoering. Wij begeleiden familiale bewindvoerders en hebben het Initiatief Vrijwillige Bewindvoering opgestart.

Dit Initiatief biedt sinds 1997 naast de professionele en de familiale bewindvoerders een persoonsgerichte vorm van bewindvoering door vrijwilligers. Vanuit VLOGG (Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid) werd het Initiatief vrijwillige bewindvoering in de regio Limburg mee uitgerold.  Daardoor is dit aanbod nu actief in alle Vlaamse provincies.

Wij krijgen dagelijks allerlei vragen en bezorgdheden rond bewindvoering te horen van hulpverleners, familieleden en ook patiënten.
Wij willen de kwaliteit van bewindvoering verbeteren door samenwerking te organiseren en te stimuleren tussen alle betrokken actoren.

Om af te toetsen hoe u het landschap van bewindvoering ervaart, waar u eventuele pijnpunten ziet en wat uw ideale beeld is van een mensgerichte aanpak van bewindvoering, houden wij een bevraging.

 

Met deze bevraging willen we een beter zicht krijgen op de ervaringen en noden van het werkveld in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptensector en de geriatrische sector.

De resultaten van deze bevraging dienen als input voor het uitdenken van een nieuw organisatiemodel inzake bewindvoering mét oog voor de sociale context. Dit model zal worden voorgelegd aan de overheid.

 

Wij vragen u om onze vragenlijst in te vullen en dit tegen ten laatste 15 april: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4525R_BdSSsZs_JRoWngFUjkNR6pBWLuuOL5-FEoAWzwN_A/viewform.
Deelname aan deze bevraging duurt 10 minuten.

 

Het betekent voor ons een enorme meerwaarde indien u deze vragenlijst doorstuurt naar collega’s en kennissen. Uw netwerk vergroot ons netwerk.

Bijkomende vragen? Contacteer ons gerust.

 

Met vriendelijke groeten,

Freya en Martine

 

Martine De Moor                                           Freya Van Langenhove

Projectcoördinator                                         Stafmedewerker

GSM 0488 964 536                                        Tel 016 244207 direct nummer

 

Geplaatst in Onderzoek en getagd met , , .