LIMBURG: CGG Genk zoekt Volwassenpsychiater (8u/week)

Iedereen heeft recht op een betekenisvol leven. Mentaal en emotioneel. Zeker wie van bij de start minder kansen kreeg. Wanneer iemand psychisch vastloopt, zijn de eigen krachten het vertrekpunt voor herstel. Die bronnen inzetten start met gezien en gehoord worden. Verbinding werkt. Samen kunnen we veel. KOHESI biedt een warm onthaal. Samen met cliënten en hun steunfiguren zoeken we actief het geschikte antwoord op de hulpvraag. Gedeelde verantwoordelijkheid en begeleiding op maat zorgen voor duurzame stappen. In onze huizen bieden we verschillende specialisaties onder één dak. Die ruime blik en creatieve ervaring maken groei mogelijk. Voor iedereen.

Het unieke is dat we door schaalgrootte voluit gaan en kunnen investeren in vernieuwing. Hier nemen we het voortouw. We bundelen het netwerk in organisatievorm. Dit geeft veel mogelijkheden. We vertalen het hersteldenken naar medewerkers via een ontwikkelingsgerichte visie.

JOBOMSCHRIJVING

Patiëntenbeleid

  • De teamarts zet, waar nodig in overleg met collega teamartsen, het patiëntenbeleid uit binnen zijn team, verduidelijkt taken en verantwoordelijkheden, legt mee inhoudelijke accenten, bewaakt gemaakte beleidsafspraken.
  • De opstelling, voortgangsbewaking en  eindevaluatie van het handelings- of behandelplan voor elke patiënt gebeurt door het multidisciplinaire team, onder zijn/haar leiding.
  • Bij discussie beslist de teamarts over de toegang tot en afsluiten van het zorgaanbod.

Kwaliteit medische dienstverlening

  • De teamarts waakt in samenspraak met de teamcoördinator over de multidisciplinaire benadering en het complementair samenwerken van de verschillende disciplines zowel met het oog op een zorgvuldige diagnostiek en indicatiestelling als bij het opstellen van het handelings- of behandelplan, rekening houdend met de behandelmogelijkheden van het team en de mogelijkheden van de patiënt en zijn netwerk. Het formuleren van heldere doelstellingen, het bewaken van de voortgang en tijdig afsluiten van de behandeling zijn belangrijke aandachtspunten.
  • Hij/Zij waakt over de specifiek somatische en psychiatrische aspecten, volgt de farmacologische behandeling op, stemt deze af met het beleid van de huisarts en waar nodig met een ander behandelend psychiater.
  • Hij/Zij is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een kwaliteitsvol medisch dossier/EPD en volgt samen met de teamcoördinator de kwaliteitsindicatoren op. De teamarts regelt het inzagerecht en begeleidt externe auditors bij hun toegang tot het patiëntdossier.
  • Hij/Zij volgt de samenwerking op met verwijzers, huisartsen en behandelende artsen doorheen de verschillende stappen binnen een zorgtraject.

Jouw KRACHT in onze organisatie?

Je wil vanuit jouw unieke talent, passie en ervaring samen met ons het verschil maken in de geestelijke gezondheidszorg. Je vertrouwt op open communicatie en feedback als basis voor samenwerking. Je gelooft in de kracht van verbinding om tot betere, creatieve oplossingen te komen. Je gaat voor echt engagement en wil up-to-date en alert blijven voor nieuwe noden in de samenleving.

Onze KRACHT voor jou?

Een warme, uitdagende werkplek, die inzet op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

We bieden een contract als zelfstandige met forfaitaire vergoeding voor teambespreking, beleidsparticipatie en administratie. We trachten een goede werking van zelfstandige artsen te faciliteren door ondersteuning op vlak van onthaal en secretariaat.

HERKEN JE JEZELF?

Stuur dan je kandidatuur en CV naar j.gommers@kohesi.be

Geplaatst in Vacature: Limburg en getagd met , .