Vacature: referentiepersoon participatie (Ligant, Limburg)

Tekst hier te vinden.

Het Limburgs netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren
Ligant zoekt referentiepersoon participatie
contract van bepaalde duur

Naar aanleiding van de gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & jongeren vormde
zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren. Ligant
bestaat uit alle partners met een aanbod naar kinderen & jongeren met een psychische kwetsbaarheid.
Samen zetten we in om de programma’s van deze Gids vorm te geven binnen Limburg. De missie en
visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd. Deze vacature kadert binnen het
programma Crosslink. Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op
www.ligant.be

Wat?
Het doel van Crosslink ligt op het delen van kennis en vaardigheden tussen sectoren en deze te
bundelen om zo ieders professionaliteit inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te
verruimen. Het rapport van de Hoge Gezondheidsraad ‘Participatie van kinderen en jongeren binnen
het domein van de Geestelijke Gezondheidzorg’ (meer info via deze link) vormt het uitgangspunt om
jongeren als expert binnen het programma Crosslink een plaats te geven.

Hoe?
Om deze opdracht uit te voeren zoeken we één hulpverlener/vormingsmedewerker die de uitdaging
aangaat om participatie op alle niveaus verder te realiseren in het netwerk Ligant. Je vormt een duo met
een ervaringsdeskundige / – werker. Met de steun van de netwerkpartners bouw je de volgende pijlers
verder uit:
• goede praktijken omtrent participatie op microniveau laten delen tussen de partners om zo
kruisbestuiving mogelijk te maken.
• verschillende initiatieven organiseren voor jongeren o.a. schrijven aan herstelverhaal,
opleiden ervaringsdeskundigheid.
• samenbrengen van groep jongeren om enerzijds peer to peer support mogelijk te maken en
anderzijds om de stem van de jongeren binnen te brengen bij beleidsbeslissingen binnen de
overlegstructuren van Ligant. Deze opdracht wordt in nauwe afstemming met Cachet vzw vorm
gegeven.
• inzetten op de uitbouw van Discovery Colleges en hiervoor de nodige samenwerkingen
aangaan, lokaal en regionaal.

Waar?
Het programma Crosslink is provinciaal georiënteerd. Samenwerkingen worden regionaal ingebed
binnen bestaande structuren van jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg.

Functievereisten hulpverlener/vormingsmedewerker:
• Je hebt een bachelor of master in de sociale wetenschappen;
• Je hebt ervaring in het werken met (psychisch) kwetsbare jongeren;
• Je hebt ervaring in het delen van expertise via ervaringsleren.

Functieprofiel
• Je bent sociaal en legt vlot contact;
• Je kan je in de leefwereld van jongeren verplaatsen;
• Je werkt graag samen met andere hulpverleners/ervaringswerkers en kan je kennis en visie
beklijvend en duidelijk overbrengen;
• Je bent leergierig, kan goed logisch denken en houdt er van uitdagende paden te bewandelen;
• Je hebt vertrouwen in je eigen krachten en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie;
• Je bent dynamisch en je beschikt over de vaardigheid om dynamieken te verdragen en in beweging
te brengen wanneer nodig;
• Je kan vanuit een brede bril naar anderen en organisaties kijken;
• Je kan je vlot bewegen doorheen de provincie.

Praktische zaken
• Jobtime: 0.33 VTE (tenzij uitbreiding bij huidig contract dan 0.25 VTE);
• Duurtijd contract: opstart zo snel mogelijk tot 28 februari 2023;
• Werkplek: Hasselt;
• Verloning volgens barema van de juridische werkgever.

Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, dan
ontvangen we graag je CV en een motivatiebrief of – mail, gericht aan:
Veerle Umans
netwerkcoördinator Ligant
M 0472 61 47 32
E vacatures@ligant.be

Meer info? Neem dan contact op met Veerle Umans

Selectieprocedure:
• Solliciteren kan tot en met 26 augustus 2021
• Eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV. Indien je weerhouden wordt, ontvang je een
uitnodiging tot deelname aan een selectiegesprek.
• De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 8 september 2021 vanaf 13u.

Geplaatst in Vacature: Limburg en getagd met .