Trajectcoördinator (0,7 VTE) bepaalde duur

Functiebeschrijving :

Binnen het kader van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ (zie www.psy0-18.be) trachten we verschillende zorgverleningsvormen op elkaar af te stemmen zodat zorg op maat en continuïteit van zorg nog meer mogelijk worden. Hiervoor ontwikkelden we met de partners van RADAR verschillende activiteiten (zie www.radar.be). Huidige vacature overkoepelt deze activiteiten vanuit een gezamenlijk gedragen visie en missie.

De trajectcoördinator richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet, voor deze doelgroep, in de coördinatie van overleg én zorg. Overlegcoördinatie betreft het organiseren en coördineren van (multisectorale) overlegmomenten met het kind/de jongere en diens netwerk (ouders, opvoedingsverantwoordelijken, belangrijke anderen, therapeut, CLB, school, hulpverlening, …).

We zoeken samen naar een geïntegreerde aanpak vanuit een gedeelde zorg. Dit doen we door het maken van concrete afspraken om het kind/de jongere en diens netwerk te ondersteunen. Naast het organiseren en coördineren van overlegmomenten, voorziet de trajectcoördinator tevens in  zorgcoördinatie: de trajectcoördinator volgt tussentijds het traject van het kind/de jongere en diens netwerk op, met oog voor alle levensgebieden.

De nadruk ligt op:
Maximaal betrekken van het kind/de jongere, diens gezin en ruimer netwerk
Informatie uitwisselen en expertise delen
Bundelen van krachten en Samen nadenken over het traject van het kind/de jongere (thuis,
school, vrije tijd, hulpverlening, …)
Afstemmen van hulpverlening en zorg rond het kind/de jongere
Activeren en versterken van aanwezige krachtbronnen

De kerntaken bestaan o.a. uit het plegen van multilateraal, vertrouwenwekkend overleg, het verhelderen van ondersteunings- en hulpvragen, het uitnodigen van partners in zorg, het activeren en afstemmen van het netwerk rondom het cliëntsysteem, het zorgvuldig organiseren, plannen en opvolgen van de casus en het casusoverleg, het gezamenlijk evalueren en bijsturen van de doelstellingen en het hulpverleningstraject, het opmaken van verslaggeving en het registreren van de activiteiten. Deze kerntaken zijn zowel voor overlegcoördinatie als voor zorgcoördinatie van belang. Daarnaast vormen methodiekversterking binnen trajectcoördinatie en het opzetten van gerichte samenwerkingsverbanden essentiële kerntaken.

Je werkt voor dit alles nauw samen met je directe collega trajectcoördinatie (0.80 VTE), een netwerkpsychiater, de netwerkcoördinatie/staf van RADAR en je collega’s uit andere netwerken. Je hebt als trajectcoördinator een actieve rol bij de ontwikkeling van RADAR. Je wordt ondersteund door PC Gent-Sleidinge als werkgever, de netwerkpsychiater en de netwerkcoördinatie/staf van RADAR. Je kan in dialoog gaan met de diverse overlegfora van of gelinkt aan RADAR.

Profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in de menswetenschappen;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het (inter)sectoraal coördineren van casusoverleg in team-, organisatie- en/ of netwerkverband;
 • Je hebt kennis van belangrijke aspecten m.b.t. jeugdhulp (werking OCJ, SDJ, ACT, A-doc, M-doc, enz.), haar sectoren en het GGZ-aanbod in Oost-Vlaanderen;
 • Je bent vertrouwd met het thema geestelijke gezondheid kinderen, jongeren en hun context;
 • Je bent een bruggenbouwer, werkt verbindend en hebt een goed inzicht in de sociale kaart van Oost-Vlaanderen met eventueel een eigen (inter)sectoraal netwerk;
 • Je neemt initiatief, bent creatief en kan zelfstandig werken;
 • Je bent integer, pragmatisch, flexibel en dynamisch;
 • Je bent reflectief en positief kritisch ingesteld;
 • Je werkt transparant;
 • Je stuurt aan op een gedeelde verantwoordelijkheid voor hulpverleningstrajecten;
 • Je bent op korte termijn beschikbaar
 • Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer
 • Je bent bereid over heel Oost-Vlaanderen te werken.

Wij bieden:

 • Contract bepaalde duur van gemiddeld 26,6u/week aan 7,6u/dag.
 • Een actieve en gevarieerde job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van een jong en dynamisch netwerk;
 • Kansen tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling;
 • Contract bepaalde duur voor twee jaar;
 • Barema’s van de sector (IF-IC klasse 16);
 • Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden;
 • Maaltijdscheques
 • Overname van relevante anciënniteit.

Start van de tewerkstelling: zo snel mogelijk

Bijkomende info met betrekking tot deze vacature en de zorgprogramma’s binnen RADAR kan opgevraagd worden bij Toon Langeraert,  netwerkcoördinator, via 0474/03 98 72.

Solliciteren kan tegen uiterlijk 26 februari 2021

Hou er rekening mee dat PCGS zich het recht voorbehoudt om een vacature vervroegd af te sluiten als er voldoende kandidaten zijn. Wacht dus niet tot de deadline als je interesse hebt.

Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door online te solliciteren via onze website. Ga daarvoor naar www.pcgs.be en kies het tabblad vacatures of ga rechtstreeks naar pcgs.hr-technologies.com.

We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere CV als aan een wervende motivatiebrief. De online toepassing voorziet de mogelijkheid om eigen documenten op te laden. Maak er gebruik van.

Voor een volledig overzicht van de vacature, zie Vacature Trajectoördinator RADAR 0.7 VTE bepaalde duur

Geplaatst in Vacature: Oost-Vlaanderen en getagd met , .