Thuisbegeleid(st)er – Dienst Ambulante Begeleiding Limburg [aangepast]

Doelgroep
Jongeren en volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel of fysieke handicap.

Functiedoel
De functie van de thuisbegeleid(st)er draagt ertoe bij dat:
– de persoon met de fysieke handicap of een niet aangeboren hersenletsel en zijn leefomgeving
meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen en weten hoe hier mee om te gaan;
– de betrokken persoon leert omgaan met de voor hem/haar storende gevolgen van de handicap
of het hersenletsel;
– het traject voor de betrokken persoon en zijn omgeving mee wordt uitgestippeld.

Concretisering van de taken
– de hulpvraag van de persoon met een handicap en de directe omgeving/ het gezin analyseren;
– verkennen van de beperkingen en mogelijkheden van de persoon en juiste informatie geven over
het functioneren;
– samen verkennen wat realistische verwachtingen zijn;
– voor de persoon met het niet aangeboren hersenletsel : de gevolgen van dit letsel duiden en de
omgeving coachen in de omgang hiermee;
– aandacht geven aan het gezin als systeem, aandacht voor hun beleving;
– adviezen, tips en ondersteuning bieden om de dagelijkse activiteiten zo gewoon als mogelijk te
laten verlopen;
– helpen zoeken naar een geschikte daginvulling: vrijetijdsbesteding, school, werk…;
– verkennen en bespreken van de toekomstige leef- en woonomgeving;
– samenwerken met bestaande diensten en andere hulpverleners.

Kwalificatievereisten
Bachelor in de psychologische, pedagogische of sociale wetenschappen
Bachelor psychiatrisch verpleegkundige
Ervaring met de mobiel /ambulant werken en/of doelgroep is een pluspunt.Netwerk voor dienstverlening aan personene met een beperking

Gevraagde competenties
 respectvol omgaan met personen met een handicap en hun gezin;
 open kunnen communiceren;
 betrouwbaar en integer zijn;
 flexibel zijn : ingaan op diverse probleemsituaties en soepel zijn in werktijd ( geen
weekendwerk);
 inlevend zijn naar personen met een handicap en hun gezin;
 coachend optreden;
 schriftelijk en mondeling rapporteren;
 over eigen handelen reflecteren zowel individueel als in team.

Werkgebied
Huisbezoeken in de provincie Limburg.
Rijbewijs noodzakelijk en beschikken over eigen wagen

Ons aanbod (dit gedeelte werd aangepast op 26/4)
Een contract van 24 uur voor onbepaalde duur, aangevuld tot 34 uur tot augustus 2022. Mogelijkheid
tot opbouw in vaste uren sluiten we niet uit in kader van uitbreidingsbeleid.
Je uurrooster en de dagen waarop je werkt zijn bespreekbaar.
Start contract: in de loop van de maand juni 2021.
Bachelor verloning volgens loonschalen VAPH.
Een laptop en GSM zijn beschikbaar.
Werken in een enthousiast team.
Voor dienstverplaatsingen is er een km vergoeding.

Neem gerust contact, om info te bekomen over de jobinhoud en de toekomst van de job via de
coördinaten hieronder.

Kandidaten melden zich schriftelijk vóór 17 mei 2021
Dienst Ambulante Begeleiding, t.a.v. Diane Luyts, Donkweg 49, 3520 Zonhoven
Tel: 011/55 99 60 GSM: 0496/43 61 40
E-mail : dab.dianel@wegwijs.stijn.be

Geplaatst in Vacature: Limburg en getagd met , .