OPROEP: kandidaten eerstelijnspsychologische zorg GGZ-netwerk Diletti

Door de Corona-crisis is er dringend nood aan eerstelijnspsychologische zorg. Daarom lanceert het GGZ-netwerk Diletti een oproep t.a.v. klinisch psychologen en orthopedagogen om aan de slag te gaan als eerstelijnspsycholoog.

De eerstelijnspsychologische functie (ELP), gefinancierd door het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, heeft tot opdracht mensen met lichte tot matige psychische problemen rond angst, depressie of alcohol te ondersteunen d.m.v. kortdurende interventies (gericht op een diagnostische inschatting, algemene psychologische zorg, een oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie, het bevorderen van de zelfredzaamheid en doorverwijzing). Deze zorg wordt geboden op verwijzing van de huisarts of psychiater aan volwassenen (18-64 jaar).

Omwille van het Coronavirus heeft de federale overheid beslist het ELP-project mee in te schakelen in de aanpak van deze gezondheidscrisis, waarbij:

 • aan Diletti gevraagd werd om te voorzien in een versnelde erkenningsprocedure voor kandidaat-ELP. Deze hebben een bepaalde duur (tot 30/09), na afloop kan de ELP kiezen om, in overleg met de Begeleidingscommissie, de overeenkomst al dan niet verder te zetten.
 • de face-to-face-gesprekken vervangen mogen worden door videocommunicatie.
 • naast de huisarts of psychiater, ook de arbeidsgeneesheer kan verwijzen.
 • remgelden verschuldigd zijn ter waarde van 4,00 of 11,20 euro.
 • de (nieuw) erkende ELP’er in principe een reeks van 4 sessies realiseert (verlengbaar tot 8 sessies)

Het tarief voor een sessie van 60min/45min bedraagt respectievelijk € 61,17 of € 45,88.

Profiel en functievereisten:

 • U bent een erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog met min. 3 jaar ervaring (min. 10u/week relevante klinische praktijk)
 • U kan wekelijks min. 4 psychologische sessies realiseren
 • U beschikt over brede kennis en vaardigheden m.b.t. intake, diagnostische inschatting, indicatiestelling en kortdurende interventies bij psychische problemen
 • U kan een kortdurend traject bieden voor angst- en depressieve klachten, evenals problematisch alcoholgebruik. Deze aanpak omvat o.a. het aanbieden van een oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie, … .
 • U bouwt binnen de eerstelijnszone mee aan een goede samenwerking met verwijzers en andere hulpverleners
 • U voert de psychologische sessies (eventueel videocommunicatie) uit in een praktijkruimte gesitueerd binnen het werkingsgebied van het netwerk Diletti. Deze ruimte mag gelegen zijn in vb. een huisartsenpraktijk of een wijkgezondheidscentrum, maar niet in een ziekenhuis of een CGG. De sessies mogen niet gegeven worden tijdens de uren dat u als loontrekkende of statutaire medewerker verbonden bent aan een instelling.

Gelieve voor kandidatuurstelling het formulier ‘Kandidatuur eerstelijnspsychologische functie Diletti’ in te vullen, evenals het formulier ‘Informatie ten behoeve van de verwijzer’.

Gelieve voor verdere vragen of toelichting zich te wenden tot dirk.hellemans@diletti.be of lore.smets@diletti.be. Meer info treft u ook aan op www.diletti.be